Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108399
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Janukėnas, Irmantas
Supervisor: Gliožeris, Simas
Title: Citokinino tidiazurono poveikis skiauteručiams kultūroje in vitro
Other Title: Effect of cytokinin thidiazuron on culture in vitro of creeping gloxinia
Extent: 30 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: In vitro;Skiauterutis;Tidiazuronas;creeping gloxinia;thidiazuron
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: Tyrimai atlikti 2019-2020 m. Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės Ūkio Akademijos Agronomijos fakulteto Biologijos ir Augalų Biotechnologijos institute ir JTC Agrobiotechnologijos laboratorijoje. Tyrimo objektas: Skiauterutis 'Queen Sirikit' Tyrimo tikslas: Nustatyti citokinino tidiazurono (TDZ) poveikį skiauteručio lapkočio eksplantams in vitro. Tyrimo uždaviniai: 1. Ištirti tidiazurono poveikį ūglių ir šaknų formavimosi dažniui. 2. Įvertinti tidiazurono poveikį pridėtinių ūglių kiekiui. 3. Ištirti tidiazurono poveikį kaliaus formavimosi dažniui ir jo gausai. Tyrimo metodai: Sterilinti skiauteručių 'Queen Sirikit' lapkočių eksplantai patalpinti ant Murashige ir Skoog (MS) (Murashige, Skoog, 1962) mitybos terpės su įvairiomis (0,0-2,0 mg L-1) citokinino tidiazurono koncentracijomis į vienkartines Petri lėkšteles su 25 ml terpės. Eksplantai auginti klimatinėje kameroje kontroliuojamomis sąlygomis: šviesos intensyvumas 50 µmol m-2 s -1, fotoperiodas 16/8 h (dieną/naktį), temperatūra 22/18 °C (dieną/naktį). Tyrimo rezultatai: Nustatyta, kad didžiausią poveikį skiauteručio 'Queen Sirikit' lapkočių eksplantų ūglių formavimosi dažniui turėjo 0,5-1,5 mg L-1, – šaknų 0,05 mg L-1 tidiazuronas. Ilgiausios šaknys ir didžiausias jų kiekis buvo dėl 0,05 mg L-1 tidiazurono poveikio. Didžiausias pridėtinių ūglių kiekis iš eksplanto gautas MS mitybos terpėje, papildytoje 0,5 mg L-1.
Study site: Research was conducted at the Institute of Biology and plant Biotechnology of the Faculty of Agronomy of the Vytautas Magnus University Academy of Agriculture, and at the JTC Agrobiotechnology Laboratory in 2019-2020. Research object: Creeping gloxinia 'Queen Sirikit'. Research aim: To investigate the effect of cytokinin thidiazuron (TDZ) on creeping gloxinia explants in vitro. Research objectives: 1. To evaluate the effect of cytokinin TDZ on adventitious shoot and root formation rate. 2. To evaluate the influence of thidiazuron on the adventitious shoot number. 3. To determine the effect of thidiazuron on callus formation and callus abundance. Research methods: Sterile leaf petiole explants of creeping gloxinia 'Queen Sirikit' were placed on solid MS (Murashige, Skoog, 1962) culture medium with various concentrations (0.0-2.0 mg L-1) of cytokinin thidiazuron (TDZ) in 85 mm diameter Petri dishes with 25 ml of culture medium. Sterile tissue culture was grown in a climatic chamber with a light intensity of 50 μmol m-2 s-1, a photoperiod of 16/8 hours (day / night) and an ambient temperature of 25 ± 2 ° C. Research results: It was found that petiole explants of creeping gloxinia 'Queen Sirikit' formed shoots more intensely on a MS culture medium supplemented with 0.5-1.5 mg L-1, roots – with 0.05 mg L-1 thidiazuron. Thidiazuron of 0.05 mg L-1 concentration was the most effective for the root number and length. The number of adventitious shoots was higher due to the effect of 0.5 mg L-1 cytokinin thidiazuron.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108399
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons