Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108396
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorButkevičienė, Lina Marija-
dc.contributor.authorRačkauskas, Karolis-
dc.date.accessioned2020-06-12T19:55:44Z-
dc.date.available2020-06-12T19:55:44Z-
dc.date.issued2020-06-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/108396-
dc.description.abstractTyrimo objektas – valgomųjų pupų pasėlis skirtingai dirbtoje dirvoje. Tyrimo tikslas įvertinti valgomųjų pupų produktyvumą ir produktyvumo elementus taikant skirtingas žemės dirbimo technologijas. Tyrimo uždaviniai: 1. nustatyti dirvožemio drėgmę ir temperatūrą pupų sėjos metu; 2. nustatyti dirvožemio šlyties pasipriešinimą pupų sėjos metu; 3. įvertinti pupų pasėlio sudygimą ir dygimo energiją; 4. įvertinti augalų produktyvumo rodiklius prieš derliaus nuėmimą; 5. nustatyti derlingumą skirtingo žemės dirbimo laukeliuose. Tyrimo metodai – išmatuota dirvos temperatūra, drėgmė bei šlytis. Po 3 ir 10 d. nuo pirmo daigo pasirodymo suskaičiuoti sudygę daigai. Pupoms pasiekus vaškinę brandą buvo suskaičiuotas pasėlio tankumas 1m2 ir išpjauta po 10 augalų biometrinių rodiklių nustatymui: ankščių skaičius, sėklų skaičius ankštyje. 1000 grūdų masės nustatymui iš kiekvieno laukelio nuimant derlių paimta po 1 kg sėklų kiekis. Tyrimo rezultatai – skirtingo žemės dirbimo laukeliuose gauti derliai esmingai skyrėsi. Seklaus purenimo ir gilaus purenimo laukeliuose drėgmės buvo esmingai daugiau, nei sėjant tiesiogiai. Dirvos temperatūra eksperimento laukeliuose nesiskyrė. Mažiausia dirvos šlytis nustatyta tiesioginės sėjos laukeliuose. Didžiausia dygimo energija rasta gilaus purenimo laukeliuose, tačiau dygimo periodo pabaigoje esminių skirtumų tarp laukelių neliko. Didžiausias ankščių skaičius rastas gilaus purenimo laukeliuose, tačiau sėklų skaičius ankštyje nuo žemės dirbimo nepriklauso. Didžiausia 1000 grūdų masė nustatyta sėjant tiesiogiai. Didžiausias derlius gautas gilaus purenimo laukeliuose.lt
dc.description.abstractResearch object – faba bean crop in different soil tillage systems Research aim – to evaluate faba bean productivity and formation of productivity elements using different soil tillage systems. Objectives: 1. to find the soil moisture and temperature at the time of faba bean sowing; 2. to find the shear resistance at the time of faba bean sowing; 3. to evaluate the germination of faba bean and germination energy; 4. to evaluate the productivity ratios before the harvest; 5. to find the faba bean yield in different soil tillage systems. Research methods: soil temperature, moisture and shear were measured. After 3 and 10 days of first sprout appearance the density of sprouts in the field is counted. When the faba bean reaches the waxy maturity stage, 1 m2 crop density is counted and in each field 10 plants are cut to find out biometric ratios: number of pods, amount of seeds in the pod. The weight of 1000 grains were calculated by measuring 1 kg of seeds from every field during the harvest. Research results: significantly different faba bean yield was achieved in different soil tillage systems. The level of moisture was significantly higher in shallow and deep loosening than in direct seeding systems. Different soil tillage systems had no effect on soil temperature. The lowest shear resistance was found in an uncultivated soil. The highest level of germination energy was noticed in the deep loosened plot, however, there were no significant differences in the end of germination. The highest number of pods was found in deep loosened field, but the number of seeds in the pod did not depend on the soil tillage method. The highest weight of 1000 grains were measured in direct seeding, but the highest yield was achieved in the deep loosened plot.en
dc.description.sponsorshipAgronomijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutaslt
dc.format.extent33 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectPuposlt
dc.subjectFaba beanen
dc.subjectTausojantis žemės dirbimaslt
dc.subjectSustainable tillageen
dc.subjectDerlingumaslt
dc.subjectYielden
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleSkirtingo žemės dirbimų įtaka lauko pupų produktyvumui ir produktyvumo elementų formavimuisilt
dc.title.alternativeEffect of different tillage on field beans productivity and formation of productivity elementsen
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptAgronomijos fakultetas-
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)
Files in This Item:
karolis_rackauskas_bd.pdf470.28 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.