Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108355
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Jancevičiūtė, Justina
Supervisor: Šulcienė, Lina
Title: Nuolankumo dorybės samprata ir pasauliečių studentų, priklausančių krikščioniškosioms bendruomenėms, požiūris į ją
Other Title: The conception of humility virtue and Christian community's youth opinion about it
Extent: 50 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Nuolankumas;Humility;Dorybė;Virtue;Krikščioniška bendruomenė;Christian community;Studentas;Student;Puikybės yda;Vice of pride
Abstract: Nuolankumo dorybė – itin svarbi kiekvienam tikinčiajam. Norint ją įgyti svarbu turėti aiškiai apibrėžtą jos sampratą. Šiame darbe nagrinėjama nuolankumo dorybė analizuojant Bažnyčios tėvų mintis bei psichologijos mokslo įžvalgas. Itin daug dėmesio skiriama nuolankumo dorybės priešybei – puikybės ydai, kuriai, kaip ir kitoms ydoms bei nuodėmėms, būdinga „apsimesti“ dorybėmis ir iškreipti jas. Krikščionys seka Kristumi ir siekia būti panašūs į Jį. Kristus pristato save kaip nuolankųjį (Mt 11, 29), ir jis yra puikiausias šios dorybės pavyzdys, todėl nuolankumo dorybės siekis itin svarbus jį sekantiems. Darbo tikslas - atskleisti nuolankumo dorybės sampratos svarbą jauno krikščionio pasauliečio gyvenimui bendruomenėje ir identifikuoti X universiteto jaunų krikščionių studentų pasauliečių požiūrį į ją. Darbo objektas - nuolankumo dorybės samprata ir jaunų krikščionių studentų pasauliečių požiūris į ją.
Humility virtue - especially important virtue in Christian Church and for each Christian. To get this virtue, we need to have a clear conception of it. In this thesis, the conception of humility virtue is searched by analysis of the Church's doctor's work, also trough psychology. Special attention for the opposite of humility virtue – the vice of pride, which like other sins, impersonates, and acts to look like virtues. Christians are Christ's followers and seek to be like him. That's why humility virtue and its research is so important for Christians because Christ shows us true humility virtue and how it works. The object of the thesis - the conception of humility virtue and Christian community’s youth opinion about it. Aim of the thesis – to reveal the importance of humility virtue in young Christian's life in community and identify Christian students from X university's opinion about this virtue.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108355
Appears in Collections:2020 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

299
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons