Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108326
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Rajeckienė, Simona
Supervisor: Butkevičienė, Lina Marija
Title: Vasarinių kviečių genotipų atsparumas fuzariozei (Fusarium spp.)
Other Title: Resistance of spring wheat genotypes to fusariosis (Fusarium spp.)
Extent: 33 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Vasariniai kviečiai;Spring wheat;Varpų fuzariozė;Fusarium head blight;Atsparumas;Resistance;Veislė;Variety
Abstract: Bakalauro baigiamojo darbo tyrimas buvo atliktas 2019 metais, Akademijoje, Kėdainių rajone, Lietuvos agrarinių mokslų ir miškų centre, žemdirbystės institute, javų selekcijos sėjomainoje. Dirvožemis yra giliau glėjiškas sekliai karbonatingas rudžemis (Bathihypogleyi-Endokalcari Cambisol). Tyrimo objektas – vasarinių kviečių pasėliai užkrėsti Fuzarium culmorum sporomis. Tyrimo tikslas: įvertinti skirtingų vasarinių kviečių veislių atsparumą fuzariozei (Fusarium spp.) ir jos įtaką derlingumui. Tyrimų uždaviniai: įvertinti vasarinių kviečių veislių atsparumą Fusarium culmorum sukėlėjui pagal paplitimą pasėlyje; varpų pažeidimo intensyvumą balais; nustatyti įtaką 1000 gūdų masei ir derlingumui). Tyrimo metodai – lauko eksperimentas vykdytas 5 pakartojimais, rendomizuotai išdėstytuose mikrolaukeliuose, (3 m2). Tyrimui pasirinktos 5 vasarinių kviečių veislės: ‘Sumai 3’, ‘Zhen Jiang 7495’, ‘KWS Sharki’, ‘Quintus’ ir ‘Berlock’. Laukeliai buvo užkrėsti Fusarium culmorum sporų suspensija. Tyrimo rezultatai - įvertinus sveikų ir užsikrėtusių vasarinių kviečių varpų kiekį, pastebėta, kad ‘Sumai 3’ ir ‘Zhen Jiang 7495’ buvo ypač atsparios varpų fuzariozei, palyginus su ‘KWS Sharki’, ‘Quintus’ ir ‘Berlok’. ‘KWS Sharki’ veislės varpų buvo pažeista daugiausiai, tačiau ligos intensyvumas varpose buvo esmingai 60,0 proc. mažesnis, palyginus su ‘Zheng Jiang 7495’ veisle ir 50,0 proc. – su ‘Sumai 3’ veisle. ‘Berlock’ kviečių veislę fuzariozė pažeidė stipriausiai, varpos buvo pažeistos esmingai 19,0 proc. labiau negu ‘Quintus’ veislės ir 4,3 karto daugiau, palyginus su ‘KWS Sharki’ veisle. Nustatyta, kad fuzariozės užkratas mažino visų veislių grūdų masę nuo 6,7 proc. iki 18,2 proc. Apskaičiavus derlingumo sumažėjimą, nustatytą, kad didžiausias derlingumo nuostolis pasireiškė veislei ‘Berlock’, 22,1 proc., ‘KWS Sharki’ sumažėjo 16,1 proc., ‘Quintus’ 15,6 proc., ‘Zhen Jiang 7495’ patyrė mažiausius derliaus nuostolius, tik 4,7 proc., o ‘Sumai 3’ - 8,7 proc.
The research of bachelor final thesis was performed in 2019 in Akademija, Kėdainiai district, at the Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry, Institute of Agriculture, in crop rotation of cereal breeding. The soil of research is shallowly carbonated deeper gleyic rye (Endokalcari-epihypogleyic Cambisol). The object of research is spring wheat crops inoculated with Fuzarium culmorum spores. The goal of research is to evaluate resistance of different spring wheat cultivars to Fusarium head blight and its impact on yield. The tasks of research are to evaluate resistance of spring wheat cultivars to Fuzarium culmorum by scoring its incidence (the number of infected heads) and severity (infection intensity within head); to determine the impact on thousand kernel weight and grain yield productivity. The methods of research. The field experiment was arranged in a randomized design where the cultivars were sown in micro plots (3 m2) with five replications. A total of 5 spring wheat cultivars were selected: ‘Sumai 3’, ‘Zhen Jiang 7495’, ‘KWS Sharki’, ‘Quintus’ and ‘Berlock’. The field plots were inoculated with suspension of Fuzarium culmorum spores. The results of research. After determining the quantity of healthy and infected spring wheat heads it was observed that ‘Sumai 3’ and ‘Zhen Jiang 7495’ were extremely resistant in comparison with ‘KWS Sharki’, ‘Quintus’ and ‘Berlok’. The biggest quantity of infected heads was in ‘KWS Sharki’, but its disease severity was 60 percent lower than in ‘Zheng Jiang 7495’ and 50 percent lower than in ‘Sumai 3’. ‘Berlock’ was the most severely infected by Fusarium head blight, it had high quantity of infected heads, and their disease severity was 19 percent higher than in ‘Quintus’ and 4.3 times higher than in ‘KWS Sharki’. It was found that Fusarium head blight infection lowered the grain mass of all studied cultivars from 6.7 to 18.2 percent. The most significant yield loss was observed for ‘Berlock’ (22.1 percent), the yield reduction of ‘KWS Sharki’, ‘Quintus’ and ‘Sumai 3’ were 16.1, 15.6 and 8.7 percent, respectively. ‘Zhen Jiang 7495’ had the lowest yield loss of 4.7 percent.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108326
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

43
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons