Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108297
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGanusauskaitė, Aurelija-
dc.contributor.authorVaitkutė, Gabija-
dc.date.accessioned2020-06-12T00:18:47Z-
dc.date.available2020-06-12T00:18:47Z-
dc.date.issued2020-06-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/108297-
dc.description.abstractProblema – Dabartinėje visuomenėje vienas iš svarbiausių kūrimo veiksnių – vertybių ugdymas. Vertybės žmogui padeda formuotis, orientuotis aplinkoje, savo elgsenoje, atsirinkti iš aplinkos gerus pavyzdžius, kurie tamps svarbūs brendimo ir tolesnėje gyvenimo raidoje. Šiuolaikinėje Lietuvos švietimo sistemoje reikėtų daugiau atkreipti dėmesį į neformalųjį (papildomąjį) ugdymą, kadangi Lietuvoje yra nepakankamai veiksminga pilietiškumo ugdymo integracija į kitus mokomuosius dalykus ir mokyklos gyvenimą, taip pat pilietiškumo teorinės žinios nėra siejamos su praktine veikla. Objektas – integruota pilietiškumo ugdymo programa. Tikslas – aptarti dabartinį pilietiškumo ugdymą mokykloje, sukurti programą integruojant kariuomenės kompetencijas ir vertybes pilietiškumo ugdymui mokyklose. Darbas sudarytas iš teorinės ir kūrybinės dalių. Teorinėje dalyje nagrinėjami pilietiškumo ugdymo, kūrybinio projekto teoriniai aspektai, aptariami projekto plano sudarymo etapai. Nagrinėjamas tikslinės auditorijos pasirinkimas, aptariama konkurentų analizė. Darbe pateikiama naujo kūrybinio projekto veiklos programa bei taikytinos priemonės. Kūrybinėje dalyje pristatomas projektas – Moksleivių pilietiškumo ugdymas mokyklose: kariuomenės veiklos pažintinis projektas: ,,Civilis ir karys”. Šio projekto tikslas yra sukurti moksleivių auditorijai skirtą mokymosi programą pilietiškumo ugdymui įtraukiant kariuomenės veiklą ir jos kompetencijas. Kūrybiniame projekte yra aptariamos moksleiviams įdomios temos, kurios jaunojo piliečio ugdymą apims ne tik kaip teorinį mokymą, tačiau ir praktinį lavinimąsi, auklėjimąsi, kuris padės atskleisti prigimtinius moksleivių gabumus, vystyti kūrybines galias ir atsiskleisti savianalizei. Remiantis teorijos duomenimis ir analizuojant problemos aktualumą, nuspręsta sukurti kūrybinį projektą, kuris ugdytų moksleivių pilietiškumą ir kitas asmens vertybes. Pristatoma projekto idėja, tikslai, uždaviniai, SSGG analizė, įgyvendinimo planas. Šiuo darbu siekiama apžvelgti pilietiškumo ugdymą mokyklos veikloje, pateikti kūrybinio projekto idėją įtraukiant kariuomenės kompetencijas, bei praktiniais uždaviniais (pilietiškumo ugdymu) formuoti jaunosios kartos vertybes, suteikiant galimybę moksleiviams sužinoti daugiau apie kariuomenės veiklą, kuri duos supratimą savianalizei, moksleiviai nebijos būti savimi, reikšti savo nuomonę, suprasti savo emocijas, išsigryninti vertybes, vertinti aplinką, dirbti komandoje, kritiškai mąstyti, išgirsti geruosius pavyzdžius, mokytis iš jų, pritaikyti kasdieniame gyvenime.  lt
dc.description.abstractThe problem of the thesis – one of the most important factors to develop a modern society is the promotion of social values. Values help a person to shape the personality, to understand the social self and his own behavior, to choose the aspects of life which become important to him during the stages of adolescence and further in life. The current Lithuanian education system should pay more attention to the non-formal education to achieve the goals of the citizenship education, which integration is ineffective and lacks the practical training for the students within schools. The object of this thesis – integrated curriculum of citizenship education. The aim of the thesis – to evaluate the current citizenship education, to develop a curriculum for the citizenship education in schools, which integrates military competencies and values. The thesis consists of theoretical and creative parts. The theoretical part covers the examination of citizenship education, the theoretical aspects of the project and the stages for the project planning. The selection of target auditory and the analysis of the competitors are examined. The paper presents the new curriculum and the applicable methods to implement it. The creative part of the thesis presents the project: Citizenship education of students in schools: familiarization with military activities: “civilian and soldier”. The aim of this project is to develop a study curriculum which involves military activities and competencies to promote citizenship in the classrooms. The project covers the topics that high school students are interested in and which provide not only theoretical knowledge but also practical application. This will help the students to show their natural talents, to develop creativity and to enhance self-assessment. Based on theoretical data and analyzing the relevance of the problem it was decided that the project should encourage the students to become better citizens and to develop other personal skills and values. In this part of the paper the idea, goals, objectives, and plan of the project are presented. The goal of this thesis is to analyze citizenship education in school activities, to present the idea of the project, which includes military competencies, to incorporate practical citizenship training for the development of students values while providing an opportunity to learn more about military activities. This will encourage students to make better self-assessment, to increase self-esteem, to express their own opinions, to understand emotions, to define values, to appreciate the surroundings, to work in teams, to think critically, to hear the good answers, from which they learn and apply it in life.e
dc.description.sponsorshipMenų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipMenotyros katedra-
dc.format.extent45 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectPilietiškumaslt
dc.subjectCitizenshipen
dc.subjectMoksleiviailt
dc.subjectStudentsen
dc.subjectKariuomenėlt
dc.subjectArmyen
dc.subject.otherKomunikacija ir informacija / Communication and information (S008)-
dc.titleMoksleivių pilietiškumo ugdymas mokyklose: kariuomenės veiklos pažintinis projektaslt
dc.title.alternativeStudent citizenship education in schools: military activity courseen
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextembargo_20250622-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptEkonomikos ir vadybos fakultetas-
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)
Files in This Item:
gabija_vaitkute_bd.pdf983.8 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.