Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108296
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sotnikova, Tatjana
Supervisor: Rauduvaitė, Asta
Title: Paauglių neformaliojo muzikinio ugdymo bruožai
Other Title: Features of Adolescents' Non-formal Music Education
Extent: 70 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Laisvalaikis;Leisure time;Neformalusis muzikinis ugdymas;Non-formal music education;Paauglys;Adolescent;Saviraiška;Self-expression
Abstract: Neformalusis muzikinis ugdymas suteikia paaugliams galimybę užsiimti mėgstama veikla, prasmingai leisti laisvalaikį, surasti naujų draugų bei patenkinti saviraiškos poreikį, kas yra labai reikšminga jų amžiaus tarpsnio būdingai psichosocialinei krizei įveikti. Šiuolaikiniams paaugliams svarbu dalyvauti neformaliajame ugdyme, nes jis padeda asmenybės formavimuisi, ugdo charakterio bruožus, kompetencijas, vertybes, tačiau ne kiekvienas paauglys tai supranta ir nori dalyvauti šioje veikloje. Tokiu būdu sulėtina savęs tobulinimo ir realizavimo procesą. Todėl, aktualu analizuoti paauglių neformaliojo muzikinio ugdymo bruožus, aiškintis kaip organizuoti muzikinę veiklą, tenkinančią jų norus ir poreikius neformaliojo muzikinio ugdymo kontekste.
Non-formal music education provides adolescents with an opportunity to engage in their favorite activity, to meaningfully spend their free time, to find new friends and to satisfy their need for self-expression, which is particularly significant for coping with the psycho-social crisis characteristic of this developmental period. It is very important for contemporary adolescents to participate in non-formal education, because it contributes to formation of their personality, development of character features, competences and values. However, not every adolescent understands this and is eager to take part in non-formal education. Thus, the process of self-improvement and realisation of such adolescents is slowed down. For this reason, it is relevant to analyse the features of adolescents' non-formal music education, to clarify the ways how to organise music activities that satisfy their wishes and needs in the context of non-formal music education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108296
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
tatjana_sotnikova_bd.pdf1.33 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.