Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108293
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Peleckis, Dovydas
Supervisor: Vytautas, Liakas
Title: Egzogeninių aminorūgščių poveikis žieminių rapsų žiemojimui
Other Title: Effect of exogenous amino acids acid on wintering of winter rapeseeds
Extent: 31 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Žieminiai rapsai;Winter rapeseed;Aminorūgštys;Aminoacids;Augimo tarpsniai;Growth stages;Žiemojimas;Wintering
Abstract: Darbo tikslas - nustatyti, kokią įtaką žieminio rapso žiemojimui daro įvairiomis normomis panaudoti egzogeninių aminorūgščių L-prolino ir L-glutamo tirpalai. Tyrimų objektas – rapso (Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.) žieminės formos 'Cult' veislės pasėlis, įvairiomis normomis panaudojus L-prolino ir L-gutamo rūgščių tirpalus. Tyrimų uždaviniai: • Nustatyti rudens vegetacijos metu panaudotų L-prolino ir L-glutamo rūgšties tirpalų įtaką žiemoti pasiruošusių žiemoti žieminių rapsų augalų biometriniams parametrams; • Nustatyti rudens vegetacijos metu panaudotų L-prolino ir L-glutamo rūgšties tirpalų įtaką žieminių rapsų augalų peržiemojimui; • Nustatyti L-prolino ir L-glutamo rūgšties tirpalų poveikį žieminių rapsų augalų biometriniams rodikliams po vegetacijos atsinaujinimo pavasarį. Tyrimai atlikti 2016-2017 m. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje. Dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis (IDg4–k) (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol) (LVg-n-w-cc), vidutinio sunkumo priemolis ant smėlingo lengvo priemolio. Tyrimų tikslas – nustatyti egzogeninių aminorūgščių L prolino ir L-glutamo įtaką žieminių rapsų veislės ‘Cult’ žiemojimui. Eksperimento variantai: I Kontrolinis; II 15 mM l–1 L-prolino; III 30 mM l–1 L-prolino; IV 30 mM l–1 L-prolino; V 1,0 M l–1 L-glutamo rūgšties; VI 1,5 M l–1 L-glutamo rūgšties; VII 1,5 M l–1 L-glutamo rūgšties. Pradinio laukelio plotas – 84 m2, apskaitinio – 20 m2. Tyrimai atlikti 4 pakartojimais. Eksperimento laukeliai išdėstyti laukelių skaidymo būdu. Rapsų pasėlis pasirinktais augimo tarpsniais buvo purškimas rankiniu purkštuvu STAR 12 Green OSATU (Ispanija). Pasirenkant aminorūgščių tirpalų išpurškimo laiką paroje, buvo atsižvelgiama į tai, kad oro temperatūra neviršytų 20 °C ir ant augalų nebūtų rasos. Priklausomai nuo tyrimo varianto, augalai buvo purškiami vieną arba du kartus rudenį arba vieną kartą rudenį ir vieną kartą pavasarį. Egzogeninių amino rūgščių L-prolino ir L-glutamo panaudojimas žieminių rapsų rudeninės vegetacijos metų skatino augalų žaliosios masės augimą bei šaknies kaklelio storėjimą. Dėl tirtų aminorūgščių, o ypač L-glutamo rūgšties, poveikio augalai antžeminėje dalyje sukaupė didesnį sausųjų medžiagų kiekį. Didžiausią įtaką biometriniams žieminio rapso pasėlio parametrams darė per du kartus rudenį išpurkštos L-prolino ir L-glutamo rūgštys. Du kartus rudenį (14-15 BBCH ir 16-18 BBCH) panaudotos L-prolino ir L-glutamo aminorūgštys nulėmė didesnį žiemą iškentusių rapsų kiekį. Panaudojus L-proliną peržiemojo vidutiniškai 9,6 %, o L-glutamą – 10,0 % daugiau augalų. L-glutamo rūgštis, visais atvejais, esmingai didino augalo šaknų ilgį ir masę. L-glutamo rūgštimi purkštų augalų šaknų ilgis, lyginant su nepurkštais augalais, vidutiniškai skyrėsi 1,41 karto, o jų masė 1,97 karto.
The task of the research – to evaluate the effect of L-proline and L-glutamic acid on wintering of winter rapeseeds. Object of research – 'Cult' variety of winter rapeseed (Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.) after treatment with exogenous L-proline ir L-glutamic amino acids. Aim of research: • To evaluate the effect of use of L-proline and L-glutamic acid on biometric parameters of winter rapeseed during preparation for wintering; • To evaluate the effect of use of L-proline and L-glutamic acid on overwintering of winter rapeseed; • To evaluate the effect of use of L-proline and L-glutamic acid on biometric parameters of winter rapeseed after renewal of vegetation in the spring. Field trials were carried out in 2016-2017 at the Experimental Station of Vytautas Magnus University Agriculture Academy. The soil of experiment field – Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol (LVg-p-w-cc). The experiment was conducted with winter rapeseed variety ‘Cult’. Treatments applied: I – control; II – sprayed with 15 mM l–1 L-proline in autumn; III – sprayed with 30 mM l–1 L-proline in autumn; IV – sprayed with 30 mM l–1 L-proline two times in autumn; V – sprayed with 1.0 M l–1 L-glutamic acid in autumn; VI – sprayed with 1.5 M l–1 L-glutamic acid in autumn; VII – sprayed with 1.5 M l–1 L-glutamic acid two times in autumn. The initial plot size - 84 m2, and that of a record plot was 20 m2. The experiment was performed in four replications. Experimental plots were arranged using split-plot design. Application of tested products was carried out using a hand-held sprayer – STAR 12 Green OSATU (Spain). Great attention was paid when choosing the right weather conditions for application. Sprayings were performed only when air temperature was below 20 °C and dew was already evaporated. According to the scheme of the experiment plants were sprayed one or two times during autumn vegetation period. Use of exogenous amino acids during the period of autumn vegetation increased the green mass of the plants and diameter of the root neck. Plants effected with amino acids (especially L-glutamic acid) accumulated higher amount of the dry matter. The biggest effect was achieved by applying L-proline and L-glutamic acid in two times – during BBCH 14-15 and BBCH 16-18 growth stages. In this case plants showed higher winter survivability, developed longer and heavier root systems.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108293
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
dovydas_pileckis_bd.pdf797.07 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.