Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108277
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Rokaitė, Viktorija
Supervisor: Balaišis, Augustinas
Title: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių įtrauktis į meno ir kultūros projektus
Other Title: Lithuanian blind and partially sighted people involvement in art and culture projects
Extent: 43 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Projektai;Projects;Menas;Art;Kultūra;Culture;Aklieji ir silpnaregiai;Blind and partially sighted people
Abstract: Šio baigiamojo bakalauro darbo tikslas yra išanalizavus Lietuvoje jau įvykusius įvairius meno ir kultūros projektus, kurie skirti Lietuvoje gyvenantiems akliesiems ir silpnaregiams įvairovę, pasiekiamumą, meninė bei kultūrinę vertę ir kokybę, sukurti kūrybišką ir naują, Lietuvoje dar nevykusį ir žmonių su regos negalia poreikius atitinkantį projektą pasitelkiant projektų valdymo metodus. Pasirinktas darbo objektas yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių meno ir kultūros projektų analizė ir naujo projekto kūrimas. Šiame darbe iškeliama Lietuvoje aktuali problema - kaip pristatyti meno ir kultūros projektų naujoves Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams, bei užtikrinti tų projektų pasiekiamumą bei įvairovę? Pasirinkta darbo tema yra aktuali ir plačiai netyrinėta ne tik savo tema, bet ir pritaikomumu – naujos, jaunatviškos kultūros ir meno srities – vaizdo žaidimais, kurie yra pritaikyti regos negalią turintiems žmonėms, pristatymu Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams renginio metu. Teorinėje dalyje analizuojamas tokių meno ir kultūros projektų išskirtinumas ir aklųjų bei silpnaregių galimybės suprasti ir pažinti meną ir kultūrą Lietuve, dalyvaujant projektuose, kuriuose naudojamas garsinis vaizdavimas, lytėjimas ir kolektyvinės veiklos. Analizuoti Lietuvoje jau įvykę kultūros ir meno projektai atskleidžia tokių projektų galimybes, jų įvairovę ir trūkumus, kurie neišpildo regos negalią turinčių žmonių poreikių. Pasitelkiant analizę siekiama atrasti kaip organizuoti projektą ir kokius projektų valdymo įrankius pasitelkti tam, kad Lietuvoje gyvenantys aklieji ir silpnaregiai galėtų pažinti naujas kultūros ir meno galimybes. Praktinėje dalyje aprašomas projektas – renginys skirtas pristatyti regos negalią turintiems žmonėms video žaidimus, jo idėja, tos idėjos pagrindimas ir SSGG (SWOT) analizė, nustatomi tikslai ir uždaviniai. Projekto įgyvendinimo dalyje pateikiama smulkesnė informacija apie projektą: veiklos planas, komunikacijos planas, biudžetas ir kiti veiksniai, kurių dėka renginys vyksta sklandžiai.
The aim of this bachelor's thesis is to analyze art and culture projects in Lithuania, which are intended for the blind and partially sighted, and to determine whether those projects are of high quality and interesting. Another goal is to use project management methods and create an innovative and new project that has not yet taken place in Lithuania and meets the needs of visually impaired people. The chosen object of the work is the analysis of Lithuanian art and culture projects for the blind and partially sighted and the creation of a new project. This work raises a topical problem in Lithuania - how to present the innovations of art and culture projects to Lithuanian blind and partially sighted people, and ensure the accessibility and diversity of those projects? The chosen topic of the work is relevant and not widely researched not only in its topic, but also in its applicability - the presentation of a new, youthful cultural and artistic field to the blind and partially sighted in Lithuania during the event. The analyzed cultural and art projects that have already taken place in Lithuania reveal the possibilities of such projects, their diversity and shortcomings, which do not meet the needs of visually impaired people. The aim of the analysis is to discover how to organize a project and what project management tools to use so that blind and partially sighted people living in Lithuania can get to know new cultural and artistic opportunities. The theoretical part analyzes the uniqueness of such art and culture projects and the opportunities for the blind and visually impaired to understand and get to know art and culture in Lithuania by participating in projects that use sound representation, touch and collective activities. The practical part describes the project - its idea, topics and SWOT analysis, sets goals and objectives. The project implementation part provides more detailed information about the project: activity plan, communication plan, budget.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108277
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
viktorija_rokaite_bd.pdf471.1 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.