Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108275
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPabedinskas, Tomas-
dc.contributor.authorKazakevičiūtė, Ingrida-
dc.date.accessioned2020-06-11T20:37:39Z-
dc.date.available2020-06-11T20:37:39Z-
dc.date.issued2020-06-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/108275-
dc.description.abstractBaigiamojo bakalauro darbe ,,Mados fotografijos reikšmė prekės ženklo „Juozas Statkevičius“ žinomumui“ siekiama nustatyti prekės ženklo bei mados fotografijos tarpusavio sąsają bei mados fotografijos vaidmenį didinant prekės ženklo žinomumą vartotojų tarpe. Pagrindinis darbo tikslas. Ištirti „Juozas Statkevičius“ prekės ženklo mados fotografijas bei pateikti rekomendacijas, norint pagerinti prekės ženklo žinomumą. Baigiamojo darbo uždaviniai. Išanalizuoti mados fotografijos svarbą prekės ženklo žinomumui pasitelkiant literatūrą ir šaltinius. Išsikelti hipotezes, reikalingas atlikti empirinį tyrimą. Atlikus empirinį tyrimą, apžvelgti respondentų nuomonę apie sėkmingos mados fotografijos bruožus bei prekės ženklo „Juozas Statkevičius“ mados fotografijos veiksmingumą. Apžvelgti su „Juozas Statkevičius“ prekės ženklus konkuruojančius kitus Lietuvos mados prekės ženklus, jų komunikacijos kanalus bei mados fotografijas. Baigiamąjį bakalauro darbą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmojoje darbo dalyje pasitelkiami literatūra ir šaltiniai, siekiant apibūdinti mados fotografijos reikšmę prekės ženklo žinomumui, kilmės istoriją, raišką, sklaidos kanalus, teorinę sampratą bei egzistuojančius mados fotografijos žanrus. Antroje darbo dalyje atliktas kiekybinis metodologijos tyrimas, kuriuo siekiama suprasti vartotojų ir mados fotografijos santykį. Kiekybiniame tyrime, kuris atliktas 2020 m., dalyvavo 393 skirtingo amžiaus respondentai, iš įvairių Lietuvos miestų. Duomenys surinkti nemokamos internetinės apklausos www.apklausa.lt pagalba, rezultatų analizės metu sudaryti grafikai bei lentelės, atspindinčios gautus tyrimo rezultatus. Reziumavus kiekybinio metodologijos tyrimo rezultatus, nustatyta jog prekės ženklas „Juozas Statkevičius“ yra gerai žinomas tarp vartotojų Lietuvoje. Tačiau prekės ženklas nėra pagrindinis iš visų rinkoje esančių tiek greitosios, tiek aukštosios mados ženklų pasirinkimų. Taip pat mados fotografija nepilnai atitinka respondentų apibrėžtų, sėkmingos mados fotografijos, reikalavimų. Darbo rekomendacijose pateikiami pasiūlymai, kaip „Juozas Statkevičius“ prekės ženklas galėtų pagerinti prekės ženklo žinomumą jog būtų pasiektas geresnis grįžtamasis ryšys, o mados fotografijos sklaida būtų kokybiškesnė.lt
dc.description.abstractIn the final bachelor's thesis, "The Importance of Fashion Photography for "Juozas Statkevičius" Brand Awareness" the aim is to identify the relationship between the brand and fashion photography and the role of fashion photography in raising brand awareness among consumers. The main purpose of the work. To investigate the fashion photography of the “Juozas Statkevičius” brand and propose recommendations on how to improve brand awareness. Tasks of the final work. To analyze the importance of fashion photography for brand awareness through literature and sources. To raise the hypotheses needed to conduct an empirical study. After conducting an empirical research, to review the respondent’s opinion about the features of successful fashion photography and the effectiveness of fashion photography of the brand "Juozas Statkevičius". To review other Lithuanian fashion brands competing with “Juozas Statkevičius” brand, to discuss their communication channels and fashion photographs. The final bachelor's thesis consists of two main parts. The first part of the final thesis uses literature and sources to describe the importance of fashion photography for raising brand awareness, fashion photography history of origin, expression, distribution channels, theoretical concept and to discuss other fashion photography genres. In the second part of the work, a quantitative research of the methodology is performed to investigate the relationship between consumers and fashion photography. 393 respondents, from various Lithuanian cities participated in a quantitative study, which was performed in 2020. All the data was collected with the help of a free online survey page www.apklausa.lt. During the analysis of the final results, graphs and tables were created to reflect the obtained research results. After summarizing the results of the quantitative methodology research, it was clear that the brand "Juozas Statkevičius" is well known among consumers in Lithuania. However, the brand is not the main choice of all the fast and high fashion brands that appears on the market. Also “Juozas Statkevičius” brands fashion photography does not meet all the requirements of successful fashion photography defined by the research respondents. The job recommendations include suggestions on how the “Juozas Statkevičius” brand could improve brand awareness in order to achieve better feedback from the customers and spread the quality fashion photography.en
dc.description.sponsorshipMenų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipMenotyros katedralt
dc.format.extent54 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectMadalt
dc.subjectFashionen
dc.subjectFotografijalt
dc.subjectPhotographyen
dc.subjectPrekės ženklo žinomumaslt
dc.subjectBrand awarenessen
dc.subjectVartotojailt
dc.subjectConsumersen
dc.subject.otherKomunikacija ir informacija / Communication and information (S008)-
dc.titleMados fotografijos reikšmė prekės ženklo „Juozas Statkevičius” žinomumuilt
dc.title.alternativeThe importance of fashion photography for „Juozas Statkevičius” brand awarenessen
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptŠiuolaikinių menų katedra-
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)
Files in This Item:
ingrida_kazakeviciute_bd.pdf1.12 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.