Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108273
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Mituzas, Andrius
Supervisor: Čėsna, Jonas
Title: Mėšlo tvarkymo sistemos modernizavimas 450 vietų karvidėje
Other Title: Modernization of manure management system in cowshed of 450 places
Extent: 41 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Aplinkosauga;Environmental protection;Dangčiai;Lids;Mėšlas;Manure;Nuotekos;Wastewater
Abstract: Informacijos šaltinių analizėje apžvelgiami mėšlo bei nuotekų tvarkymo reikalavimai, karvių laikymo technologijos, mėšlo rūšys ir savybės. Išanalizuotos mėšlo tvarkymo technologijos, mėšlo valymo, transportavimo technika ir įranga bei grotelinių ir gumuotų grindų technologijos. Pateiktas informacijos šaltinių analizės apibendrinimas. Projektiniame skyriuje apžvelgiama pasirinkto ūkio charakteristika. Suprojektuoti individualūs mėšlo šalinimo kanalų dangčiai pagal pastato matmenis, kurie atlaikytų maksimalias juos veikiančias apkrovas ir būtų apsaugoti nuo agresyvios aplinkos poveikio. Paskutinėje darbo dalyje pateikiamas modernizuotos sistemos vertinimas, darbų saugą, aplinkosauginiu reikalavimus ir darbą apibendrinančios išvados.
The analysis of information sources provides an overview of manure and wastewater management requirements, cow housing technologies, manure types and properties. Manure handling technologies, manure cleaning, transportation machinery and equipment, slatted and rubber floor technologies were analyzed. A summary of the analysis of information sources was presented. The project section reviews the characteristics of the selected farm. Individual manure cover lids have been designed according to the dimensions of the building to withstand the maximum loads acting on them and to be protected from the effects of aggressive environments. The last part of the study presents the assessment of the modernized system of work safety, environmental requirements and summarized conclusions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108273
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons