Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108260
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Jefremov, Andrius
Supervisor: Bucevičiūtė, Laima
Title: LDK ir Maskvos politinių santykių dinamika XV a. viduryje – XVI a. viduryje.
Other Title: The political relationship dynamics between the GDL and the Dutchy of Moscow. mid. XV c. - mid XVI c.
Extent: 44 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Dinamika;Dynamics;Sutartys;LDK;Contracts;GDL
Abstract: XV a. pradžioje Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo didžiausia to meto Europos valstybė. Deja, silpstant centrinei valdžiai – monarcho institucijai, silpo ir visa didelė, tačiau nevienalytė valstybė. Prie krašto silpimo nemažai prisidėjo ir XV a. vid. Bizantijos žlugimas, atvėręs kelią ne tik teritorinėms, bet ir religinėms Maskvos kunigaikštystės pretenzijoms į „visos Rusios žemes“. Be to, skirtingai nuo LDK, Maskvos kunigaikščiai, nors ir su tam tikromis pertraukomi, gerokai griežčiau valdė savo žemėse, todėl Maskvos kunigaikštystė sparčiai plėtėsi ir stiprėjo. LDK nesugebėjusi pasinaudoti net sumaišties laikotarpiais, ne tik turėjo atsisakyti ekspansinių planų Rytų kryptimi, bet ir pradėti kariauti, faktiškai, gynybinį karą bei susitaikyti su prarandamomis teritorijomis. Kaip XV – XVI a. kito Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykiai su kaimynine Maskvos kunigaikštyste, ir kokie buvo abiejų valstybių siekiai bei lūkesčiai puikiai atspindi LDK ir Maskvos valdovų pasirašomos taikos ar paliaubų sutartys. Jų tekstai, sudarymo vieta ir formuluotė leidžia plačiau apžvelgti dviejų valstybių tarpusavio santykius, atspindi jos valdovų ekspansines ambicijas, politinius siekius bei tam tikrus, specifinius, politinius diplomatinius žaidimus bei manipuliacijas esama padėtimi. Taip pat, nagrinėjant šias sutartis, galima matyti, kaip kito politinė, socialinė ir geografinė situacija regione. Sutartyse atsirasdavo naujos teritorijos, būdavo įrašomi nauji titulai ar asmenų, prisiekusių vienam ar kitam valdovui, vardai. LDK ir Maskvos sutarčių analizė leidžia giliau pažvelgti į pusantro šimto metų valstybių gyvavimo ir vystymosi etapą bei geriau suvokti jų pasirašymo aplinkybes, nulėmusias ir bendrą regiono vystymosi raidą.
XV a. At the beginning of the 19th century, the Grand Duchy of Lithuania was the largest European state at that time. Unfortunately, with the weakening of the central government, the institution of the monarch, the whole large but heterogeneous state also weakened. The 15th century also contributed to the weakening of the country. vid. The collapse of Byzantium, paving the way not only for territorial but also for the religious claims of the Duchy of Moscow to "all the lands of Russia". Moreover, unlike the Grand Duchy of Lithuania, the Dukes of Moscow, although with some interruptions, ruled much more strictly in their lands, so the Duchy of Moscow expanded and strengthened rapidly. The GDL, unable to take advantage of even periods of turmoil, not only had to abandon its expansionist plans in the Eastern direction, but also to start fighting, in fact, a defensive war and reconcile with the lost territories. As in the XV - XVI c. the relations of the other Grand Duchy of Lithuania with the neighboring Duchy of Moscow, and the aspirations and expectations of both states are perfectly reflected in the peace or ceasefire agreements signed by the GDL and the rulers of Moscow. Their texts, place of conclusion and wording provide a broader overview of the relations between the two states, reflect the expansive ambitions, political aspirations of its rulers and certain, specific, political diplomatic games and manipulations of the current situation. An examination of these agreements also shows how the political, social and geographical situation in the region has changed. New territories appeared in the treaties, new titles or names of persons sworn in to one or another ruler were entered. The analysis of the agreements between the Grand Duchy of Lithuania and Moscow allows for a deeper look at the stage of one and a half hundred years of existence and development of the states and a better understanding of the circumstances of their signing, which determined the overall development of the region.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108260
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
andrius_jefremov_bd.pdf1.14 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

19
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.