Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108253
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teatras ir kinas / Theater and cinema (C002)
Author(s): Petriškis, Faustas
Supervisor: Kazragytė, Vida
Title: Improvizavimo metodo taikymas padedant mokiniams aktoriams kurti vaidmenis (etiudas pagal Antono Čechovo apsakymą "Chirurgija")
Other Title: Application of the Improvisation Method in Helping Pupil Actors to Create Roles (Etude Based on Anton Chekhov's Short Story "Surgery")
Extent: 44 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Improvizacija;Improvisation;Improvizavimo metodas;Improvisation method;Improvizavimo metodo taikymas;Application of the improvisation method;Vaidmenų kūrimas;Role creation;Pagalba mokiniams aktoriams kuriant vaidmenis;Assistance to pupil actors in creating roles
Abstract: Problema. Išsiaiškinti, kaip improvizavimo metodo taikymas padeda mokiniams aktoriams kurti vaidmenis. Tikslas. Atskleisti improvizavimo metodo taikymo veiksmingumą padedant mokiniams aktoriams kurti vaidmenis. Objektas. Mokinių aktorių vaidmenų kūrimas, taikant improvizavimo metodą. Uždaviniai. Išsiaiškinti improvizavimo metodo taikymo galimybes. Atskleisti improvizavimo metodo taikymo galimybes padedant mokiniams aktoriams kurti vaidmenis. Nustatyti improvizavimo metodo taikymo padedant mokiniams aktoriams kurti vaidmenis veiksmingumą. Metodai. Mokslinės, psichologinės, metodinės ir pedagoginės literatūros analizė; proceso ir mokinių stebėjimas, refleksijos, pokalbiai, dienoraščio rašymas. Išvados. Improvizavimo metodas gali būti taikomas, kaip asmenybės ugdymo priemonė. Taip pat, improvizavimo metodas yra svarbus kūrybos įrankis tiek profesionaliajame, tiek mokykliniame teatre. Improvizavimo metodas taikomas, kaip vaidmens pažinimo priemonė bei vaidybos įgūdžių ir gebėjimų lavinimo būdas. Improvizavimo metodo taikymas, scenoje improvizuotai kuriant personažų priešistores, padeda mokiniams lengviau įeiti į personažą, nes mokiniai gali ne tik susikurti ir išsiaiškinti savo personažo priešistorę, bet ir ją patirti, tai leidžia mokiniams geriau suvokti savo personažą. Improvizacinių pratimų taikymas repeticijose padėjo kurti pozityvią, draugišką, mokinius suartinančią atmosferą. Tokia atmosfera, leido mokiniams labiau atsipalaiduoti. Tokia atmosfera repeticijoje, padeda mokiniui, atsikratyti įtampos, trukdančios laisvai ir organiškai veikti scenoje. Improvizavimo metodo taikymas padėjo mokiniams bendrauti su partneriu scenoje. Tam buvo panaudotos improvizacijos poroje pagal siekinį, ugdančios ir skatinančios mokinių bendravimą su partneriu scenoje. Reikšminiai žodžiai: improvizacija, improvizavimo metodas, improvizavimo metodo taikymas, vaidmenų kūrimas, pagalba mokiniams aktoriams kuriant vaidmenis.
Problem. Find out how application of the improvisation method helps pupil actors to create roles. The aim. To reveal the effectiveness of the application of the improvisation method in helping pupil actors to create roles. Research object. The creation of roles by pupil actors, when applying the improvisation method. Research goals. To find out the possibilities of applying the improvisation method. To reveal the use of improvisation method in helping pupil actors to create roles. To determine the effectiveness of applying the improvisation method in helping pupil actors to create roles. Methods. Analysis of scientific, psychological, methodological and pedagogical literature; process and student observation, reflections, conversations, diary writing. Conclusions. The improvisation method can be applied as a means of personality development. Also, the improvisation method is an important creative tool in both professional and school theater. The improvisation method is used as a means of learning a role and a way of developing acting skills and abilities. Applying the improvisation method by improvising the prehistory of character on stage helps students to enter the character more easily, as students can not only create and understand the prehistory of their character, but also experience it, allowing students to better understand their character. The application of improvisational exercises in rehearsals helped to create a positive, friendly atmosphere. This atmosphere allowed the students to relax more. Such an atmosphere in rehearsal helps the student to get rid of tensions that interfere with the free and organic acting on stage. The application of the improvisation method helped the students to communicate with their partner on stage. Keywords: improvisation, improvisation method, application of the improvisation method, role creation, assistance to pupil actors in creating roles.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108253
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
faustas_petriskis_bd.pdf710.57 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.