Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108252
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Janulevičiūtė, Eglė
Supervisor: Mažeikienė, Rūta
Title: Tarptautinio festivalio „Kaunas Jazz“ komunikacijos socialiniuose tinkluose analizė
Other Title: Analysis of communication in social networks of the international festival „Kaunas Jazz“
Extent: 60 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Komunikacija;Communication;Festivalis;Socialiniai tinklai;Festival;Social networks
Abstract: Darbo tikslas: Išanalizuoti festivalio „Kaunas Jazz“ socialinius tinklus „Facebook“ ir „Instagram“ bei palyginti tai su vartotojų apklausos rezultatais. Apibendrintai pateikti rekomendacijas organizatoriams kaip būtų galima pagerinti komunikaciją socialiniuose tinkluose. Objektas: Tarptautinio festivalio „Kaunas Jazz“ komunikacija socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“. Tyrimo metodai – remiantis atlikta mokslinės literatūros analize ir gautais empirinio tyrimo rezultatais, išanalizuoti tarptautinio festivalio „Kaunas Jazz“ komunikacija socialiniuose tinkluose. Teorinėje darbo dalyje analizuojama organizacijų išorinė komunikacija, išorinės komunikacijos kanalai, socialinės medijos. Nagrinėjama socialinių tinklų turinys, komunikacija socialiniame tinkle „Facebook“ bei „Instagram“. Šio darbo tikslui atskleisti buvo pasirinktas stebėjimo analizės tyrimas bei kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa. Atlikus kokybinio tyrimo stebėjimo analize atskleidė, jog tarptautinis festivalis „Kaunas Jazz“ socialiniuose tinkluose nepakankamai išnaudoja socialinių tinklų galimybes. Neišlaiko vienodo įrašų skelbimo dažnio, retai komunikuoja su sekėjais po komentarų skiltimi, nėra pakankamai aktyvus „Instagram“ paskyroje. Socialinių tinklų vartotojų apklausos rezultatai atskleidė, kad tarptautinis festivalis „Kaunas Jazz“ turi kelias paskyras „Facebook“ paskyroje: seną ir naują, o tai vartotojus klaidina. Taip pat, publikuojami įrašai yra neįtraukiantys, nesiunčiantys tikslinės žinutės, ne itin patrauklūs. Nors kokybinio stebėjimo metu komunikacija socialiniuose tinkluose buvo pakankamai gera, tačiau kiekybinis tyrimas atskleidė, kad vartotojų nuomone, festivalio išorinė komunikacija neišnaudoja visų socialinių tinklų galimybių. Empirinio tyrimo metu buvo pastebėtas menkas įrašų publikavimo dažnis, taip pat, ne itin bendraujama su socialinių tinklų vartotojais. Komunikacija skirtingose socialinių tinklų platformose yra paskirstoma nelygiai, netinkamai arba visiškai neišnaudojamos socialinių tinklų galimybės.
The aim of the final work – is to analyze the communication of the international festival "Kaunas Jazz" on social networks based on the analysis of scientific literature and the results of empirical research. The theoretical part of the work analyzes the external communication of organizations, external communication channels, social media. The content of social networks and communication on the social network Facebook and Instagram are analyzed. To reveal the purpose of this work, a study of observational analysis and a quantitative study - a questionnaire - were chosen. The analysis of the observation of the qualitative research revealed that the international festival Kaunas Jazz does not sufficiently use the possibilities of social networks in social networks. Does not maintain the same frequency of posting posts, rarely communicates with followers under the comments section, is not active enough in his Instagram account. The results of the survey of social network users revealed that the international festival Kaunas Jazz has several accounts on Facebook: old and new, which misleads users. Also, published posts are non-inclusive, do not send a targeted message, are not very attractive. Although communication on social networks was good enough during the qualitative monitoring, the quantitative research revealed that in the opinion of users, the festival's external communication does not use all the possibilities of social networks. Empirical research has shown a low frequency of posting, as well as a lack of communication with social network users. Communication on different social networking platforms is unevenly distributed, inadequately or completely untapped. Aim of the work: To analyze the social networks of the festival "Kaunas Jazz" on Facebook and Instagram and to compare it with the results of the consumer survey. Summarize recommendations for organizers on how to improve communication on social networks. Object: Communication of Kaunas International Jazz Festival on social networks Facebook and Instagram.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108252
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
egle_januleviciute_bd.pdf1.04 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.