Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108226
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Pipiraite, Karolina
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Reklamos poveikio jaunajai auditorijai vertinimas Lietuvoje
Other Title: The impact of advertising on the young audience in Lithuania
Extent: 59 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Reklamos poveikis;Jaunimas;Lietuva;Advertising;Young audience;Lithuania
Abstract: Temos aktualumas. Bakalauro darbe bus analizuojamas reklamos poveikis jaunai auditorijai Lietuvoje. Šiandienos reklama apima daugybę galimybių ir metodų, kurie visais įmanomais būdais gali sukurti ryšį tarp skaitytojo ir dabartinio ir potencialaus žiūrovo/ pirkėjo. Reklama yra vienas stipriausių visuomenės veiksnių, darantis didelę įtaką vartotojams. Tai gali lengvai pakeisti žmonių suvokimą apie dalykus, tiesiog pažvelgus į rekminę kampaniją. Reklama ne tik skatina produkto pirkimą, bet ir gali įtakoti bei keisti žmonių požiūrį į elgesį, gyvenimo būdą ar vertybes. Darbo objektas. Reklamos poveikis jaunajai auditorijai Lietuvoje. Tikslas. Išsiaiškinti jaunų vartotojų požiūrį į reklamą ir jos poveikį. Uždaviniai: 1. apibrėžti reklamos sąvoką; 2. išanalizuoti reklamos pateikimo būdus ir geriausias priemones jos pateikimui; 3. išanalizuoti visuomenę, kuriai reklama daro poveikį; 4. išskirti galimus reklamos poveikius visuomenėje; 5. atlikti tyrimą vertinantį reklamos poveikį jaunajai auditorijai Lietuvoje. Darbo metodai. Teorinėje dalyje analizuojama mokslinė literatūra, straipsniai susiję su reklamos poveikiu. Tyrimui atlikti naudota anketinės vartotojų ir ekspertų apklausos. Šiuo metodu siekiama ištirti reklamos poveikį jaunai auditorijai. Darbo rezultatai. Pirmame skyriuje aptariama teorinė reklamos poveikio analizė, reklamos istorija, koncepcija ir funkcijos. Antrame skyriuje analizuojamas reklamos poveikis jaunai auditorijai. Duomenų analizės metu įsitikinta, kad reklamos poveikio visuomenei išmatuoti beveik neįmanoma, tačiau ji jaučiama visur. Taikant anketinės ir ekspertinės analizės metodą, padaryta išvada, kad jaunam vartotojui Lietuvoje reklama yra pastebima kasdien, tačiau ji sukelia dvilypius jausmus, kurie pasireiškia teigiamu arba neigiamu poveikiu. Apskritai kalbant vartotojus reklama gali įtikinti pakeisti savo nuomonę ir elgesį.
Relevance. At this day advertising includes a big number of options and methods that can create a connection between the content consumer and potential buyer in every possible way. Advertising is one of the strongest factors in society with a significant impact on consumers. It can easily change people‘s perception on things just by looking at it. Advertising not only promotess the purchase of a product, but also can influence people‘s view of the behavior, lifestyle or values. Object. The impact of advertising on the young audience in Lithuania. Purpose. To clarify the views of young consumers on advertising and its impact. Tasks: 1. define the concept of advertising; 2. analyse the presentation methods of advertising and the best delivering options of it; 3. analyse advertising effects on society; 4. highlight the potencial impacts of advertising on general population; 5. conduct a study evaluating the impact of advertising on the young audience in Lithuania. Reaserch methods. Realated science literaly analysis, questionnaire analysis, expert analysis. Reaserch results. The first chapter discusses theoretical analysis of the impact of advertising, history, concept and functions of advertising. Second chapter analyses assesment of the impact of advertising on the young audience. With appliance of questionnaire and expert analysis method, the conclusion is made that advertising is noticable to a young consumer in Lithuania on a daily basis, but it can cause two sided feelings, which have a positive or a negatine effect. In general, advertising can persuade consumers on changing their mind and behavior.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108226
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
karolina_pipiraite_bd.pdf1.61 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

142
checked on May 1, 2021

Download(s)

112
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.