Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108215
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Targanskytė, Urtė
Supervisor: Klivis, Edgaras
Title: Trumpametražio kino komunikacija ir platinimas Lietuvoje
Other Title: Communication and distribution of short films in Lithuania
Extent: 53 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Trumpametražis filmas;Short film;Kinas;Cinema;Komunikacija;Communication;Platinimas;Distribution
Abstract: Baigiamojo bakalauro darbo tikslas yra ištirti ir išnagrinėti trumpametražį kiną bei išsiaiškinti jo komunikacijos ir platinimo specifiką Lietuvoje. Bakalauro baigiamasis darbas susideda iš teorinės dalies ir trijų skirtingų tyrimų. Pirmojoje, teorinėje darbo dalyje atliekama literatūros ir mokslinių straipsnių analizė, apžvelgiama kino komunikacija ir platinimas, trumpametražio kino specifika, jo vieta Lietuvos kino industrijoje bei trumpo metro filmų komunikacijos ir platinimo specifika. Antroji darbo dalis – socialinių tinklų bei populiariausių lietuviškų internetinių portalų ir vieno kultūrinės spaudos internetinio portalo turinio analizė, kokybinis struktūrizuotas interviu su trumpametražio kino režisieriais ir prodiuseriais bei trumpametražio kino platformų, prieinamų Lietuvoje, analizė. Tyrimo metu prieita išvadų, kad susidomėjimas trumpametražiu kinu Lietuvoje didėja, žiniasklaida šia meno rūšimi domisi kasmet vis daugiau, tačiau trumpo metro komunikacija smarkiai skiriasi nuo didžiojo kino. Taip pat išsiaiškinta, kad Lietuvoje lengvai prieinamos įvairios trumpametražio kino platinimo platformos, kurių mūsų šalyje nėra mažai.
The main goal of this bachelor’s thesis is to do a research and analyze short films, also to find out about the specifics of their communication and distribution in Lithuania. Bachelor’s thesis consists of theoretical part and three different researches. In the theoretical part of this thesis you can find the analysis of literature and scientific researches, the overview of film communication and distribution, short film specifics, its place in the industry of Lithuania and also specifics of short film communication and distribution too. The second part of this thesis is about social media and popular Lithuanian online portals, also the analysis of the content of one cultural press online portal, structured qualitative interview with short films directors and producers, and also the analysis of short film platforms that can be reached in Lithuania. During this research it was concluded, that the interest from people in short films is growing larger in Lithuania, the media is interested in this kind of art, but unfortunately the communication of short films is very much different from the great cinema. Besides that, it was specified, that in Lithuania there are quite a lot of short film distribution platforms that are easily accessible to many people.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108215
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
urte_targanskyte_bd.pdf691.83 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Trumpametražio kino komunikacija ir platinimas Lietuvoje

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.