Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108200
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Barčiauskaitė, Milda
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Renginių poveikio visuomenei vertinimas Lietuvos didžiųjų miestų aspektu
Other Title: Study of event's influence on society in two biggest cities of Lithuania
Extent: 56 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Renginiai;Events;Poveikis;Impact;Visuomenė;Society
Abstract: Augant renginių populiarumui neabejotinai didėja ir jų poreikis. Vis daugiau įstaigų, viešųjų organizacijų ir privačių asmenų nori rengti ar dalyvauti renginiuose. Renginių gausa, ypač vykstančių viešojoje erdvėje, vis daugiau leidžia susidurti su jais ir pažvelgti iš arčiau. Šios srities specialistams didžiausiu iššūkiu tampa visuomenės supratimas ir sugebėjimas prisitaikyti prie dažnai kintančių visuomeninių madų, kurios veja viena kitą. Kitas svarbus elementas, vedantis į sėkmingą renginį - marketingas, todėl šios srities taip pat negalime atskirti nuo renginių industrijos, kuri komunikuoja su visuomene ir jos pateikimas pritraukia ir užtikrina didesnį auditorijos pasitikėjimą. Šiame darbe norima atskleisti renginių poveikį visuomenei, daugiausiai akcentuojant poveikio pasireiškimą ir gaunamą naudą, todėl darbe keliamas svarbiausias probleminis klausimas: koks yra renginių poveikis visuomenei? Darbo objektas yra renginių poveikis visuomenei. Darbo tikslas - išanalizavus renginio sampratą, teoriškai ir empiriškai įvertinti jo poveikį visuomenei. Norint pasiekti išsikeltą tikslą buvo suformuoti uždaviniai: apibrėžti renginio sąvoką; išanalizuoti visuomenę, kuriai renginiai daro poveikį; išanalizuoti renginio planavimą, tikslus; išskirti galimus renginių poveikius visuomenei; pasitelkiant anketinę apklausą, išanalizuoti didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų nuomonę apie renginių poveikį visuomenei; pasitelkiant anketinę apklausą išanalizuoti ekspertų nuomonę apie renginių poveikį visuomenei; įvertinti ir išanalizuoti renginių poveikį visuomenei Lietuvos didžiųjų miestų aspektu. Teorinėje baigiamojo bakalauro darbo dalyje bus taikoma mokslinės literatūros ir dokumentų analizės susijusios su renginiais, jų specifika ir poveikiu visuomenei. Empirinėje dalyje bus pasitelktos anketinės apklausos, kurių pagalba bus įvertintas renginių poveikis visuomenei iš vartotojų ir ekspertų perspektyvos. Šiuo metodu bus siekiama išsiaiškinti kokį neigiamą ar teigiamą poveikį renginiai daro visuomenei. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos apibendrinančios visą baigiamąjį bakalauro darbą. Atlikta duomenų analizė ir tyrimai atskleidė, kad renginių poveikio vertinimas visuomenei gan sudėtingas procesas. Renginiai apima daugybę sričių ir yra labai įvairūs. Vartotojų anketinės apklausos metu įsitikinta, kad vartotojai sugeba atskirti teigiamą nuo neigiamo poveikio, kuris priklauso nuo dalyvavimo tikslo. Vartotojai dažnai pasikliauja aplinkos veiksniais (dalyvaujantys draugai), todėl galima teigti, kad apsisprendimas dalyvauti renginyje ne visada yra sąmoningas. Tai parodo dalyvių aktyvų siekimą renginių daromo socialinio poveikio, kuris patenkina emocinių ryšių poreikį. Ekspertų nuomone, renginiai daugiausiai daro teigiamą poveikį, kuris pasireiškia dalyvaujant kokybiškuose ir gero turinio renginiuose, kurie skirti šviesti, pristatyti naujas tendencijas visuomenei.
A growing number of establishments, public organisations and private citizens feel the need to organise, host and attend events. A large variety of these events especially the ones taking place in the general public offer a great opportunity to understand this phenomena better. For professionals in the field of events management the biggest challenge arises in terms of understanding the needs of the public and adjusting alongside the quickly changing nature of social trends. Another important element deciding the level of success in events is marketing. Marketing helps events industry professionals communicate their message to the public and thus attract audiences and gain the trust of attendees. The purpose of this paper is to gain an insight into the impact of events on the societywith a particular focus on the factors that cause these impacts. Therefore the focal thesis question is: What is the impact of events on the society? The subject of the thesis is the impact of events on the society. The aim is to first analyse events as a social phenomena and then to evaluate the impact of events on the society in a theoretical and empirical way. In order to achieve the aim of the thesis the following objectives were defined: to ascertain the definition of events; to define and analyse audiences that are affected by the phenomena of events; to examine the process of organising events and the motivations behind it; to analyse possible impacts of events by conducting asurvey and using a questionnaire; to scrutinise the opinions of major Lithuanian cities’ residents in regards to impacts of events; to investigate the opinions of events industry professionals regarding the impacts of events by conducting a survey and using a questionnaire; to conclude the impact of events on the society in major Lithuanian cities. Theoretical part of the thesis will employ the analysis of scientific literature exploring impacts of events and specific documentation concerning events and their unique elements. The empirical part will take use of questionnaires in order to evaluate the impacts of events from consumer as well as industry professional point of view. This paper aims to showcase both negative and positive impacts that events can have on a society. The last part of the thesis will present research conclusions and recommendations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108200
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
milda_barciauskaite_bd.pdf1.66 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.