Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108190
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kešiauskaitė, Indrė
Supervisor: Ramanauskė, Neringa
Title: Energetinių augalų auginimo biodegalų gamybai poreikių vertinimas Lietuvoje
Other Title: Assessment of needs for energy crop growing for the production of biofuels in Lithuania
Extent: 45 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Energetiniai augalai;Energy crops;Potencialas;Potencial;Biodegalų gamyba;Production of biofuels
Abstract: Pirmojoje darbo dalyje išanalizuoti motyvai ir prielaidos energetinių augalų auginimui, išnagrinėti energetinių augalų auginimo biodegalų gamybai poreikių vertinimo modeliai ir išskirti ekonominiai ir neekonominiai rodikliai, leidžiantys įvertinti energetinių augalų auginimo biodegalų gamybai potencialą. Antroje darbo dalyje atliktas tyrimas ES šalių atžvilgiu, atskleidžiant kaip šalys nusistato tikslus energetikos sektoriuje ir kaip nusistato poreikį energetinių augalų auginimui. Trečiojoje darbo dalyje atliktas tyrimas, leidęs pagrįsti energinių augalų poreikį ir auginimą biodegalų gamybai Lietuvoje. Vertinant energetinių augalų auginimo biodegalų gamybai poreikį, nustatyta, kad ES šalių atžvilgiu yra reikšmingi teisiniai–politiniai sprendimai: biodegalų gamybos skatinimas, parama auginantiems energetinius augalus ar pereinantiems nuo tradicinio žemės ūkio prie energetinių augalų auginimo, šalių įsipareigojimai ir nusistatyti tikslai dėl transporte naudojamų biodegalų kiekio didinimo. Pasaulinės biodegalų gamybos apimtys išaugo 11.037,39 mln. l (40 proc.), o ES27 šalių atžvilgiu išaugo 8.971,54 mln. l (6 proc.). Kartu su biodegalų paklausa ženkliai išaugo pasaulinės biodegalų kainos (14 proc.). Daugialypės regresijos modelis patvirtino dyzelino su biodegalais sunaudojimo ir benzino su biodegalais sunaudojimo priklausomybę su BVP, šalies gyventojų skaičiumi ir pasaulinėmis naftos kainomis. Tai rodo tiesiogines sąsajas su ekonominiais procesais.
The first part of the work analyzes the motives and preconditions for energy crop cultivation, examines the models used in the assessment of needs for energy crop cultivation for the production of biofuels, and identifies economic and non-economic indicators that allow for assessing the potential of energy crop cultivation for the production of biofuels. In the second part of the work, a study of EU countries is carried out, revealing how the countries set goals in the energy sector and how they determine the needs for energy crop. In the third part of the work, a study was carried out, which allowed for the substantiation of the needs for energy crop and their cultivation for the production of biofuels in Lithuania. While assessing the need to grow energy crop for the production of biofuels, it has been found that legal and political decisions are important for EU countries: promotion of production of biofuels; support for growing energy crop or switching from traditional agriculture to energy crop; commitments of the countries and targets for increasing the use of biofuels in transport. Global production of biofuels increased by 11,037.39 million L (40%) compared to 8.971.54 million L (6%) for the EU27. Along with the demand for biofuels, global prices of biofuels have risen significantly (14%). The multilevel regression modelling confirmed the dependence of diesel with biofuels consumption and gasoline with biofuels consumption on GDP, country population, and global oil prices. This shows direct interrelation with economic processes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108190
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
indre_kesiauskaite_bd.pdf778.78 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons