Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108187
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Baronaitė, Vingailė
Supervisor: Jankauskienė, Jurga
Title: Augimo reguliatoriaus putrescino įtaka pupinių šeimos augalų (Fabaceae L.) hormoninei sistemai
Other Title: Impact of growth regulator putrescine on the hormonal system of legume family (Fabaceae L.) plants
Extent: 57 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Putrescinas;Putrescine;Fitohormonas;Phytohormone;Šalnos;Frosts
Abstract: Dėl šylančio klimato paspartėja augalų vegetacija, todėl augalams atsiranda didesnė grėsmė patirti pavasarines šalnas. Pavasarinės ir rudeninės šalnos augalus užklumpa nepasiruošusius, tada, kai jie intensyviai auga, ir padaro jiems daug žalos. Sprendžiant šią problemą buvo išsikeltas tikslas - ištirti fitohormono IAR kiekio ir būklės pokyčių ypatumus vegetatyvinio augimo metu imituojant pavasarines šalnas, poliaminu putrescinu paveiktuose, skirtinguose pagal toleravimą žemai temperatūrai pupinių šeimos augaluose. 2016–2018 metais Gamtos tyrimų centro Lauko bandymų stotyje natūraliomis lauko sąlygomis buvo užauginti tiriamieji augalai. Tiriamaisiais objektais buvo pasirinkti dviejų skirtingų pagal atsparumą žemai temperatūrai pupinių šeimos (Fabaceae L.) augalai: sėjamųjų žirnių (labiau atspari žemai temperatūrai) ‘Javlo’ veislė bei ‘Igolomska’ - ankstyva gliaudomų daržinių pupelių (jautri žemai temperatūrai) veislė. Tam, kad būtų atskleistas putrescino poveikis - augalai buvo paveikti 0,1 mM ir 1,0 mM koncentracijos poliamino putrescino vandeniniais tirpalais. Imituojant pavasarines šalnas dalis augalų buvo paveikti žema neigiama (-1°C) temperatūra. Laboratoriniai tyrimai buvo atliekami Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijoje. Tyrimų rezultatai parodė, kad sėjamojo žirnio ir daržinės pupelės reakcija į šalnas priklausė nuo vegetatyvinio augimo tarpsnio ir nuo egzogeninio putrescino skirtingos koncentracijos. Poliaminas putrescinas po šalčio streso (-1°C) turėjo įtakos IAR kiekiui ir kokybei tiriamųjų augalų lapuose.
Due to the warming climate, plant vegetation is accelerating, therefore plants are at the higher risk to suffer spring frosts. Spring and autumn frosts occurs suddenly while the plants are intensively growing and could do a lot of harm. In order to solve this problem, the main aim was to investigate the peculiarities of changes in the amount and condition of phytohormone IAA during vegetative growth by simulating spring frosts in polyamine putrescine-treated, different according to tolerance low-temperature legume family plants. In 2016–2018, the research plants were grown under natural conditions at the Field Test Station of the Nature Research Center. Two different types of legume family (Fabaceae L.) plants were selected as test subjects: the ‘Javlo’ variety of field peas (more resistant to low temperatures) and ‘Igolomska’, an early variety of kidney beans (sensitive to low temperatures). To reveal the effects of putrescine, plants were treated with 0.1 mM and 1.0 mM solutions of polyamine putrescine. Simulating spring frosts, some of the plants were exposed to low negative (-1°C) temperatures. Laboratory tests were performed in the Plant Physiology Laboratory of the Institute of Botany at the Natural Research Center. The study results showed that the field pea‘s and kidney bean‘s reaction to frost depended on the vegetative growth stage and on the different concentration of exogenous putrescine. After cold stress (-1°C) polyamine putrescine affected the amount and the quality of IAA of the test plants leaves.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108187
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
vingaile_baronaite_bd.pdf2.81 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.