Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108177
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIndriliūnaitė, Rasa-
dc.contributor.authorStaniulis, Normanas-
dc.date.accessioned2020-06-11T10:30:31Z-
dc.date.available2020-06-11T10:30:31Z-
dc.date.issued2020-06-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/108177-
dc.description.abstractŠio darbo tikslas yra išanalizuoti Artūro Zuoko, kaip kandidato į Vilniaus miesto savivaldybės mero postą, naudotos rinkiminės komunikacijos socialiniame tinkle Facebook ypatumus. Darbe aptariami politiniai-komunikaciniai būdai ir priemonės, kurias naudojo Artūras Zuokas, bandydamas laimėti 2019 m. Vilniaus miesto mero rinkimus. Taip pat šio darbo tikslas yra atlikti kokybinę bei kiekybinę Artūro Zuoko socialinio tinklo Facebook puslapio turinio analizę bei pateikti išvadas ir atskleisti kokius komunikacijos būdus naudojo Artūras Zuokas šioje platformoje rinkimų komunikacijos metu. Darbą sudaro keturios dalys. Pirmosios dalies apžvalga yra susijusi su mediatizacija, naujosiomis medijomis šiuolaikinėje komunikacijoje. Antrojoje darbo dalyje yra aptariama mediatizijos raiška politinėje komunikacijoje. Trečiojoje darbo dalyje išskiriama empirinio tyrimo metodologija, ketvirtojoje – pristatomi turinio analizės rezultatai. Šio tyrimo metu buvo analizuojamos Artūro Zuoko socialinio tinklo Facebook profilyje labiausiai vyraujančios temos, intensyviausiu kandidato į Vilniaus miesto merus rinkiminės agitacijos laikotarpiu. Taip pat atlikta ryšio su socialinio tinko vartotojais bei like (angl. like – patinka), komentarų ir pasidalinimų analizė. Šiuo darbu taip pat ištirta viena išskirtiniausių Artūro Zuoko socialiniame tinkle Facebook naudotų rinkiminių kampanijų „Aš – jūsų kaimynas“. Rinkiminės kampanijos „Aš – jūsų kaimynas“ tyrimu apžvelgta, kokį turinį politikas bandė perteikti įkeltuose vaizdo įrašuose, kokiuose Vilniaus miesto mikrorajonuose jis lankėsi, kokį ryšį su sekėjais stengėsi sukurti, ir, galiausiai, kokį grįžtamąjį ryšį pats iš jų gavo. Apibendrinant kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatus, matytina, jog Artūras Zuokas savo socialiniame tinkle Facebook, taikant įvairius komunikacijos metodus, 2019 m. rinkiminės agitacijos laikotarpiu naujųjų medijų pagalba įdėjo daug pastangų sudominti socialinius vartotojus ir potencialius rinkėjus. Tačiau pastebėtina, jog nors politikas ir bandė sukurti artimą ryšį su socialinio tinklo vartotojais, ši aplinkybė nelėmė jo pergalės 2019 m. Vilniaus miesto mero rinkimuose. Komunikacijos prasme, Artūro Zuoko naudota rinkiminė komunikacija laikytina įvairiapusiška, novatoriška ir savita. Tačiau, manytina, politiko kalboje vyraujantis būdingumas išsakyti itin „skambias“ politines idėjas, ne retam asmeniui suprantamas kaip sunkiai įgyvendinamas per vieną mero kadenciją. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos, kaip būtų galima pagerinti rinkiminę kandidato Artūro Zuoko komunikaciją socialiniame tinkle Facebooklt
dc.description.abstractThe aim of this work is to analyze the peculiarities of the electoral communication on the social network Facebook used by Artūras Zuokas as a candidate for the position of the mayor of Vilnius City Municipality. The paper discusses the political-communicative methods and tools used by Artūras Zuokas in trying to win 2019 Vilnius city mayoral elections. Moreover, the purpose is to perform a qualitative and quantitative analysis of the content of the Artūras Zuokas social network Facebook page and to present conclusions and reveal what communication methods he used on this platform during the election. This work consists of four parts. The study consists of four parts. The first part discuss mediatization, new media in modern communication. The second part of our study discusses the expression of mediatias in political communication. While the third part reviewed the methodology of empirical research, finaly in the fourth part – we presented the results of our analysis. During this research, the most prevalent topics in the Facebook profile of Artūras Zuokas social network were analyzed, during the most intensive period of election campaigning for the candidate for mayor of Vilnius. The analysis of communication with social network users and like, comments and shares was also performed. This work was carried out using the content analysis method, one of the most exclusive election campaigns "I am your neighbor" used on Artūras Zuokas' social network Facebook. The research of the election campaign "I am your neighbor" looked at what content the politician tried to convey in the uploaded videos, in which districts of Vilnius he visited, what connection he tried to establish with his followers, and finally, what kind of feedback he received from them. Summarizing the results of qualitative and quantitative research, it can be seen that Artūras Zuokas in his social network Facebook, applying various communication methods, in 2019. during the election campaign, new media put a lot of effort into engaging social consumers and potential voters. It should be noted, however, that although the politician tried to establish a close connection with the users of the social network, this circumstance did not lead to his victory in 2019. In the mayoral elections of Vilnius. In terms of communication, the electoral communication used by Artūras Zuokas can be considered versatile, innovative and unique, but, and, presumably, it is a tendency to express extremely “loud” political ideas, which are often understood as difficult to implement during one mayor's term. The paper ends with conclusions and recommendations on how to improve the electoral communication of candidates on the social network Facebooken
dc.description.sponsorshipMenų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipMenotyros katedralt
dc.format.extent55 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectPolitinė komunikacijalt
dc.subjectPolitical communicationen
dc.subjectNaujosios medijoslt
dc.subjectMediatizacijalt
dc.subjectNew mediaen
dc.subjectMediatizationen
dc.subject.otherKomunikacija ir informacija / Communication and information (S008)-
dc.titleRinkiminė komunikacija socialiniame tinkle „Facebook“: kandidato į Vilniaus miesto savivaldybės mero postą A. Zuoko atvejislt
dc.title.alternativeElectoral communications on the social network Facebook: the case of the candidate for the representative of Vilnius city municipality A. Zuokasen
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptSociologijos katedra-
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)
Files in This Item:
normanas_staniulis_bd.pdf1.2 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.