Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108169
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Kaunietienė, Marija
Supervisor: Lukaševičius, Artūras
Title: Romumo dorybė ir X gimnazijos 11-12 klasių mokinių požiūris į ją
Other Title: Virtue of meekness and 11-12 grades students’ of an X gymnasium attitude towards it
Extent: 47 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Romumas;Meekness;Dorybė;Virtue;Rūstumas;Wrath
Abstract: Šio tyrimo objektas – romumo dorybė. Darbo tikslas – atskleisti romumo dorybės sampratą ir identifikuoti jos aktualumą X gimnazijos 11-12 klasių mokiniams. Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai: atskleisti romumo dorybės sampratą, apibūdinti romumo dorybės priešybę – rūstumo ydą, apibūdinti romumo ugdymo kryptis, atskleisti X gimnazijos 11-12 klasių mokinių požiūrį į romumo dorybę. Šiame darbe buvo taikomi šie metodai: literatūros analizė, sintezės metodas, anketinė apklausa, tyrimo rezultatų interpretacija. Pirmojoje darbo dalyje atskleista bendroji dorybių samprata, „romumo“ sąvokos samprata Antikoje, atlikta „romumo“ sąvokos lingvistinė ir semantinė analizė Šventajame Rašte, apibūdinta rūstumo yda, jos santykis su pykčio aistra. Antrojoje dalyje apibūdintos dvi romumo ugdymo kryptys – kova su rūstumo aistra ir romumo dorybės ugdymas pasitelkiant kitas dorybes. Trečiojoje darbo dalyje atskleistas X gimnazijos 11-12 klasių mokinių požiūris į romumo dorybę. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad daugumai mokinių trūksta žinių apie romumo dorybę, ir tai, kad romaus žmogaus nuostatas mokiniai vertina teigiamai. Taip pat paaiškėjo, kad tiek vaikinai, tiek merginos susiduria su pykčio valdymo ir susierzinimo dėl kitų žmonių veiksmų arba žodžių problema. Atliktas tyrimas parodė, kad mokiniams romumo dorybė yra aktuali.
Object of the research is the virtue of meekness. Aim of the thesis is to unfold the notion of meekness and identify its relevance for the 11-12 grades students of an X gymnasium. Following objectives are being formulated: to unfold the notion of the virtue of meekness; characterize the opposite of the virtue of meekness – the vice of wrath; describe the directions of educating for meekness; unfold the 11-12 grades students’ of an X gymnasium attitude towards the virtue of meekness. Following methods are being applied in the research: analysis of literature, method of synthesis, questionnaire inquiry, interpretation of the research results. In the first part of the thesis, the general conception of virtues together with the ancient notion of the virtue of meekness are presented; the concept of meekness in the Holy Scripture is accomplished; vice of wrath is described. In the second part of the thesis, two directions of educating for the virtue of meekness are characterized. In the third part of the thesis, the 11-12 grades students’ of an X gymnasium attitude towards the virtue of meekness is presented. Having accomplished the research it turned out that most students lack knowledge about the virtue of meekness. The accomplished research demonstrated that the virtue of meekness is relevant to the students.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108169
Appears in Collections:2020 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons