Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108168
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Krušnauskaitė, Monika
Supervisor: Preišegelavičienė, Lina
Title: Prekės ženklo „Žalgiris“ reklama ir komunikacija
Other Title: „Žalgiris“ brand advertisement and communication
Extent: 62 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Prekės ženklas;Brand;Reklama;Advertisement;Žalgiris;Krepšinis;Basketball;Komunikacija;Communication
Abstract: Krepšinio komanda Kauno „Žalgiris“ per daugelį metų užsitarnavo gerbtiną vardą, kuris dažnai sutinkamas įvairių produktų reklamose. Tarp žmonių krepšinio komanda Kauno „Žalgiris“ yra patapusi kultu, gyvenimo būdu, palaikoma komanda ir pripažintas prekinis ženklas siekia išlaikyti aukštus standartus ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Reklama neatsiejama kiekvieno prekinio ženklo komunikacijos dalis, todėl šiame darbe apžvelgiama reklamos ir komunikacijos teoriniai aspektai, taip pat sporto komandų kuriamų prekės ženklų esminiai aspektai, kurie skiriasi nuo įprastų drabužių ar kitų prekės ženklų. Šio darbo tikslas – išanalizuoti krepšinio komandos Kauno „Žalgiris“ atributikos parduotuvės ,,ŽalgirisShop” reklamos komunikaciją bei įvertinti prekinio ženklo populiarinimo būdus. Tai įgyvendinama per išsikeltus uždavinius: analizuojant prekės ženklą ,,Žalgiris“ atskleisti prekės ženklo svarbą komandos atžvilgiu, išsiaiškinus atskleisti prekės ženklo ,,Žalgiris“ svarbą gerbėjų atžvilgiu. Išsiaiškinus įvertinti prekės ženklo ,,Žalgiris“ reklamos komunikaciją, taip pat išsiaiškinus įvertinti prekės ženklo „Žalgiris“ išsikeltus tikslus bei išsiaiškinus palyginti prekės ženklų ,,Žalgiris“ ir JAV ,,Los Angeles Lakers“ reklamos komunikaciją. Siekiant geriau suprasti ir įsigilinti kokią naudą teikia prekės ženklo kūrimas sporto komandose atliktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūruotas interviu, kurio metu kalbinamas „ŽalgirisShop“ direktorius. Interviu siekiama išsiaiškinti prekės ženklo naudą komandos atžvilgiu, prekės ženklo reklamos komunikaciją ir jos efektyvumą, taip pat siekiant išsiaiškinti naudą gerbėjų atžvilgiu pasirinktas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa, kurios metu siekiama įvertinti prekės ženklą „Žalgiris“ iš vartotojų, gerbėjų perspektyvos remiantis jų įgyta patirtimi. Tyrimas atskleidė – sporto komandų kuriami prekės ženklai pirmiausia teikia abipusę naudą. Sporto gerbėjai dažnu atveju yra linkę parodyti už kokią komandą jie sergą ir kokios komandos pergales ir pralaimėjimus išgyventi jie renkasi. Tam išreikšti naudoja įvairius būdus, nuo komunikavimo internete, kur dalinasi patirtais įspūdžiais rungtynių metu, nuotraukų įkėlimu į socialinius tinklus ir pan. Todėl komandai aktualu suteikti savo gerbėjam galimybę būti jos dalimi. Be kita ko komandos žaidėjam yra svarbus gerbėjų palaikymas ir entuziazmas, kuris komandą dažnai veda pergalių link. Pirmiausia, komandų kuriami prekės ženklai jau turi gretose suinteresuotų pirkėjų – tai fanai, kurie išreiškia savo atsidavimą komandai per produkcijos įsigijimą ir dėvėjimą, o ypatingai žiūrint ir dalyvaujant rungtynėse. Šiuo atveju krepšinio komandos Kauno ,,Žalgiris“ gerbėjai renkasi produkciją iš ,,ŽalgirisShop“. Prekės ženklai sporto komandom naudingi ir dėl naujų gerbėjų pritraukimo, jų įsitraukimo. Sporto komandos reklamuodamos savo prekės ženklo produkciją skelbia ne tik apie produktus, tačiau čia dominuoja komandos vardas, spalvos – žalia balta, kurios kaip ir kitos simbolinės vertės atspindi komandos vertybes. Tyrimo metu išsiaiškinta – „ŽalgirisShop“ fizinių parduotuvių reikalingumas, internetinės prekybos populiarumas, prekių asortimento įvertinimas, prekės ženklo naujienų aktualumas ir kiti svarbūs šiai temai aspektai.
Basketball team Kauno „Žalgiris” all over the year has been earned a respectable name which is noticeable on many goods labels and in advertisements. Among people „Žalgiris” name has become cult, as lifestyle, also supported team and recognized brand seeks highest standards not only in the basketball court, but also outside it. Branding advertisement is an integral part of communication, which is why in this article reviewing theoretical aspects of advertising and communication, in addition to this sports teams branding communications aspects to make a view from a usual brand and their advertising and branding. The purpose of this article – to analyze advertising and communication of „ŽalgirisShop” attribute shop, which is created by basketball team Kauno „Žalgiris” and rate the brand. This is accomplished through tasks: 1. To reveal the importance of the brand in relation to the team by analyzing the „Žalgiris” brand. 2. To reveal the importance of the „Žalgiris“ brand in relation to the fans. 3. Clarify the evaluation of the advertising communication of the „Žalgiris“ brand. 4. Clarify the evaluation of the goals set by the Žalgiris brand. 5. Clarify the comparison of the advertising communication of the „Žalgiris“ brand and the „Los Angeles Lakers“ in the USA. In order to better understand and delve into the benefits of branding, a qualitative study was conducted in sports teams - a semi-structured interview during which the director of „ŽalgirisShop“ is interviewed. The interview aims to find out the benefits of the brand for the team, brand advertising communication and its effectiveness, as well as to find out the benefits for fans quantitative research - a questionnaire survey, which aims to assess the brand „Žalgiris“ from the perspective of consumers based on their experience. The study revealed that brands created by sports teams primarily provide mutual benefits. Sports fans often tend to show which team they are supporting and which team the victories and defeats they choose to survive. Fans uses various methods to express this, from communicating on the Internet, where they share their impressions during the match, uploading photos to social networks, and so on. Therefore, it is important for the team to give their fans the opportunity to be a part of it. Among other things, the support and enthusiasm of the fans is important to the team player, which often leads the team towards victories. The brands created by the teams already have interested buyers in the ranks - they are fans who express their dedication to the team through the purchase and wearing of products, and especially by watching and participating in the match. In this case, the fans of the basketball team Kaunas „Žalgiris“ choose products from „ŽalgirisShop“. Brands are also useful for sports teams because of attracting new fans and their involvement. When advertising their brand products, sports teams not only advertise products, but the team name dominates here, the colors are green and white, which, like other symbolic values, reflect the team's values. During the research, the need for physical stores of „ŽalgirisShop“, the popularity of online shopping, the evaluation of the product range, the relevance of brand news and other important aspects of this topic were clarified.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108168
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
monika_krusnauskaite_bd.pdf1.23 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

74
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.