Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108166
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Tamošaitytė, Deimantė
Supervisor: Barkauskaitė, Giedrė
Title: Lietuvos ir Norvegijos kulinarinio paveldo savitumas
Other Title: Peculiarity of Lithuanian and Norwegian culinary
Extent: 35 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Kulinarija;Culinary;Paveldas;Heritage;Lietuva;Lithuanian;Norvegija;Norway
Abstract: Tyrimo objektas. Lietuvos ir Norvegijos kulinarijos paveldo savitumas. Įvardintų šalių kulinarinio paveldo savitumą siekiama atskleisti analizuojant tam tikrų tradicinių kalendorinių švenčių (Kūčių – Kalėdų bei Užgavėnių) šventinius patiekalus bei lyginant Lietuvos ir Norvegijos įvairius regionų patiekalus. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti Lietuvos ir Norvegijos kulinarinio paveldo ypatumus. Tyrimo metodai. Tiriant kulinarinio paveldo sampratą teoriniame lygmenyje taikomi įvairūs moksliniai metodai. Tyrimo rezultatai ir išvados. Išanalizuoti literatūros ir šaltinių analizė parodė, kad Lietuvos ir Norvegijos kulinarinį paveldą formavo, tradicijos, gamtiniai reiškiniai, šalių regioniniai ypatumai, kaimyninių šalių įtaka. Lietuvos ir Norvegijos kulinarinis paveldo priskiriamas nematerialiam paveldui. Lietuvos ir Norvegijos kulinariniam paveldui priklauso šventiniai ir tradiciniai patiekalai, kurie turi bendrų panašumų ir skirtumų. Nustatyti šie panašumai, tarp Lietuvos ir Norvegijos regionų: Dzūkija ir Agder Telemark, Buskerud ir Suvalkija Oslofjord ir Mažoji Lietuva. Taip pat, yra nustatyti Lietuvos ir Norvegijos tradicinių švenčių skirtumai: Norvegijoje dominuoja mėsa, o Lietuvoje – žuvies patiekalai. Išskiriami šie Lietuvos ir Norvegijos kulinarinio paveldo panašumai tarp regionų, o skirtumai tarp tradicinių šventinių paveldo patiekalų.
Research object. Peculiarity of Lithuanian and Norwegian culinary heritage. The aim is to reveal the peculiarity of the culinary heritage of the named countries by analyzing the festive dishes of certain traditional calendar holidays (Christmas - Christmas and Mardi Gras) and comparing various dishes of Lithuania and Norway. The aim. To analyze the peculiarities of Lithuanian and Norwegian culinary heritage. Research methods. Various scientific methods are applied in the study of the concept of culinary heritage at the theoretical level. Research results and conclusions. The analyzed analysis of literature and sources showed that the culinary heritage of Lithuania and Norway was shaped by traditions, natural phenomena, regional peculiarities of the countries, the influence of neighboring countries. Lithuanian and Norwegian culinary heritage is classified as intangible heritage. Lithuanian and Norwegian culinary heritage includes festive and traditional dishes that have common similarities and differences. The following similarities were identified between the Lithuanian and Norwegian regions: Dzūkija and Agder Telemark, Buskerud and Suvalkija Oslofjord and Lithuania Minor. Also, there are differences between Lithuanian and Norwegian traditional holidays: meat dominates in Norway, and fish dishes dominate in Lithuania. These similarities of Lithuanian and Norwegian culinary heritage between regions are distinguished, and the differences between traditional festive heritage dishes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108166
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Deimante_Tamosaityte_ba.pdf1.29 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

69
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.