Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108165
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Raulinaitytė, Edita
Supervisor: Levandauskas, Vytautas
Title: Architekto Felikso Bielinskio kūryba ir veikla
Other Title: Work and activities of architect Feliksas Bielinskis
Extent: 63 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Visuomeninė veikla;Social activities;Tarpukario Lietuvos architektūra;Interwar Lithuanian architecture;Feliksas Bielinskis
Abstract: Šiame darbe nagrinėjama Felikso Bielinskio kūryba tarpukario Lietuvos architektūros kontekste. Pristatomi jo projektai - įgyvendinti ir neįgyvendinti, pastatyti objektai, jo visuomeninė bei pedagoginė veikla. Architekto gyvenimo ir brandžiausios kūrybos laikmetis Kaune sutapo su tarpukario Lietuvos architektūros antruoju etapu. Tada sustiprėjus Lietuvos valstybingumui, pagerėjus visuomeninėms sąlygoms, plečiantis miestų statyboms, gerėjant ryšiams su Europa, architektūroje buvo atsisakyta istorizmo ir galutinai įsitvirtino modernizmo srovė, neatmetusi ir tradicinių formų. Feliksas Bielinskis, baigęs Lietuvos universiteto Technikos fakultetą 1932 m., į tarpukario Lietuvos mokyklų ir kitų pastatų architektūrą įnešė savo svarų indėlį. Beveik visi pagal jo projektus pastatyti objektai stovi šiandien ir atlieka savo tiesiogines funkcijas. Pristatyta švietimo įstaigų architektūra leidžia teigti, kad F. Bielinskis buvo šios srities projektavimo specialistas, sukūręs savitą mokyklų architektūrą, kuri turėjo tęstinumą. Architektas taip pat projektavo stadionus, gyvenamuosius namus, ligonines, kaimo sodybas, parodų paviljoną Paryžiuje ir kt.. Ne visi jo projektai buvo įgyvendinti. Feliksas Bielinskis Maskvoje apginė disertaciją – lietuvių liaudies architektūra. Taip pat jis rašė daug mokslinių straipsnių į spaudą įvairiais architektūros ir urbanistikos klausimais. Vien tik į žurnalą “Statyba ir architektūra” jis parašė 17 straipsnių. Nežiūrint į tai, apie F.Bielinskio kūrybą buvo mažai rašyta, išskyrus architektūros istorikės J. Kančienės straipsnius spaudoje, ir jo darbai beveik išsamiau netyrinėti.
This work examines the work of Feliksas Bielinskis in the context of interwar Lithuanian architecture. In this work we overview his implemented and unimplemented projects, built objects, social and pedagogical activities. The era of the architect's life and most mature work in Kaunas coincided with the second stage of interwar Lithuanian architecture. Then, with the strengthening of Lithuania's statehood, the improvement of social conditions, the expansion of urban construction, and the improvement of relations with Europe, historicism was abandoned in architecture and the current of modernism was finally established, without rejecting traditional forms. Feliksas Bielinskis, who graduated from the Faculty of Technology at the University of Lithuania in 1932, made a significant contribution to the architecture of Lithuanian schools and other buildings. Almost all the objects built according to his projects stand today and perform their direct functions. The presented architecture of educational institutions allows to state that F. Bielinskis was a design specialist in this field, who created a unique school architecture, which had continuity. The architect also designed stadiums, residential houses, hospitals, country houses, an exhibition pavilion in Paris, etc. Of course not all of his projects were implemented. Feliksas Bielinskis defended his dissertation in Moscow - Lithuanian Folk Architecture. He has also written many scholarly articles in the press on a variety of architectural and urban issues. He wrote 17 articles for the magazine „Statyba ir architektūra“ aloned. Nevertheless, little has been written about F.Bielinskis' work, except for the articles in the press by the architect historian J. Kančienė, and his works have not been studied in detail.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108165
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
edita_raulinaityte_ bd.pdf2.87 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.