Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108164
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Stankevičiūtė, Viktorija
Supervisor: Senvaitytė, Dalia
Title: „Hygge“ ir „Lykke“ sampratos Danijoje ir Lietuvoje
Other Title: Concepts of „Hygge“ and „Lykke“ in Denmark and Lithuania
Extent: 36 p.
Date: 17-Jul-2020
Keywords: Danija;Jaukumas;Laimė;Lietuva;Coziness;Denmark;Happiness;Hygge;Lithuania;Lykke
Abstract: Tyrimo problema: Išsiaiškinti, „Hygge“ ir „Lykke“ sąvokos supratimą Danijoje ir Lietuvoje, kaip vertinamos šios filosofijos ir ar randama panašumų tarp jau vartojamų žodžių. Tyrimo hipotezės: H1 – „Hygge“ ir „Lykke“ sąvokas Lietuvos jaunimas suvokia vienodai, kaip ir danai. H2 – „Hygge“ ir „Lykke“ sąvokas Lietuvos jaunimas suvokia skirtingai nei danai. Tyrimo objektas: „Hygge“ ir „Lykke“ sąvokų supratimas tarp Lietuvos jaunimo bei šių sąvokų vartojimas pačioje Danijoje. Tyrimo tikslas: apibrėžti „Hygge“ ir „Lykke“ sampratą tarp Lietuvos jaunimo, nustatyti, kaip suprantama ir kaip priimamos šios gyvenimo būdo filosofijos, bei detaliai išnagrinėti ir pagrįsti pačioje Danijoje vyraujantį požiūrį į „Hygge“ ir „Lykke“ filosofijas. Tyrimo metodologija ir metodai: Siekiant atskleisti „Hygge“ ir „Lykke“ sampratą tarp Lietuvos jaunimo, taikomi mokslinės literatūros analizės ir interpretacijos metodai, atliktas literatūros palyginimas. Taip pat, buvo tiriama 18 – 25 metų amžiaus žmonių grupė, buvo atlikta anketinė apklausa. Rezultatai: Išnagrinėjus „Hygge“ ir „Lykke“ sąvokų supratimą tarp Lietuvos jaunuolių yra pastebima, jog „Hygge“ ir „Lykke“ filosofijos sparčiai plinta ir skverbiasi į šios šalies visuomenės kasdienybę. Taip pat, pastebima, jog Danija, tai ta šalis kuri labiausiai puoselėja „Hygge“ ir „Lykke“ filosofijas. Išvados: „Hygge“ ir „Lykke“ sąvokų filosofija, sparčiai plėtojama ne tik Danijoje, tačiau ir Lietuvoje. Šių sąvokų plitimas priklauso nuo visuomenės požiūrio ir priėmimo naujo filosofinio gyvenimo būdo.
Research problem: Exceptional understanding of the concepts of “Hygge” and “Lykke” in Denmark and Lithuania, how these philosophies are evaluated and whether they were similar among the words already used. Research hypotheses: H1 - “Hygge” and “Lykke” concepts Lithuanian youth perceive in the same way as Danes. H2 - "Hygge" and "Lykke" concepts Lithuanian youth understand differently than Danes. Object of the research: Understanding of the concepts of “Hygge” and “Lykke” among Lithuanian youth and the use of these concepts in Denmark itself. The aim of the research: To define the concept of “Hygge” and “Lykke” among Lithuanian youth, to determine how these lifestyle philosophies are understood and accepted, and to examine and substantiate in detail the prevailing approach to the “Hygge” and “Lykke” philosophies in Denmark. Research methodology and methods: Scientific methods of literature analysis, comparison and interpretation are applied, in order to reveal „Hygge“ and „Lykke“ concept among Lithuanian youth. There was also a study of a group of people aged 18 to 25 with a questionnaire survey. Results: After analyzing the understanding of the concepts of “Hygge” and “Lykke” among the Lithuanian youngsters, there is noticed that the philosophies of “Hygge” and “Lykke” are rapidly spreading and penetrating into this day of society. Also, Denmark is noticeable as a country that cherishes „Hygge“ and „Lykke“ philosophies the most. Conclusions: The philosophy of the concepts of “Hygge” and “Lykke” is rapidly developing not only in Denmark, but also in Lithuania. It depends on the attitude and acceptance of society in a innovative philosophical way of life.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108164
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

72
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.