Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108154
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Narušis, Paulius
Title: Lytiškumo ugdymo patirtis nuotolinio mokymo būdais
Other Title: Experience on sexual education using distance learning methods
Extent: 20 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Lytiškumas;Sexuality;Lytinis ugdymas;Sexual education;Nuotolinis mokymas;Distance learning
Abstract: Lytinis ugdymas – viena problematiškiausių ir įdomiausių švietimo sričių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Šią sritį apima daugybė temų, kurios integruojasi į daugelį bendrojo ugdymo dalykų, tačiau dėl tokio temų platumo skirtingose mokyklose sudedami skirtingi akcentai. 2020 m. pavasarį, paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos ir mokykloms persiorientavus į nuotolinį mokymą, atsirado poreikis ir lytinio ugdymo temas pritaikyti nuotoliniam ugdymui. Šio pedagoginės veiklos kokybinio tyrimo metu pabandyta parinkti tinkamas lytiškumo temas vienos Panevėžio progimnazijos 6 klasės etikos dalyko grupės mokiniams, sudaryti pamokos planus su nuotolinio mokymo metodais, aprašyti jų eigą ir mokinių reakcijas.
Sexual education is one of the most problematic and the most interesting areas of education not only in Lithuania, but also in the world. This area is covered by a number of topics that integrate into many general education subjects, but due to this breadth of topics, different accents are placed in different schools. In the spring of 2020, with the announcement of the quarantine because of the COVID-19 pandemic and the reorientation of schools towards distance learning, there was a need to adapt sex education topics to distance education as well. During this qualitative research of pedagogical activity, an attempt was made to select appropriate sexuality topics for students of one of the 6th grade Ethics subject groups of a certain secondary school in Panevėžys, Lithuania. Lesson plans with distance learning methods were created, description of their course and students' reactions was made.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108154
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
paulius_narusis_psbd.pdf385.17 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

167
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

107
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.