Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108153
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Aleksynienė, Jolanta
Title: Virtualių pasakų panaudojimo galimybės vaikų kalbos žodyno turtinimui
Other Title: Possible uses of virtual fairy tales for enriching children’s vocabulary
Extent: 30 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Žodyno turtinimas;Vocabulary enriching;Vaikų žodynas;Children’s vocabulary;Pasakos;Fairy tales
Abstract: Profesinių studijų darbe analizuojama vaikų kalbos raida, žodyno kalbos formavimosi ypatumai, taip pat pasakų nauda ir įtaka vaiko kalbos žodyno turtinimui. Tyrimo tikslas – atskleisti virtualių pasakų naudą ikimokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimui. Siekiant įvertinti vaikų kalbos žodyno turtinimo galimybes, pasitelkus virtualias pasakas, buvo atliktas veiklos (veiksmo) tyrimas. Išanalizavus literatūros šaltinius, sudarytas užsiėmimų planas, parinktos temos, organizuoti nuotoliniai užsiėmimai virtualioje aplinkoje. Buvo analizuojama bendra vaikų žodyno plėtotė, vaikų gebėjimas prisiminti, pasakoti, atsakyti į užduodamus klausimus, klausimų kėlimas ir vaizdingų posakių naudojimas. Tyrimo pabaigoje buvo lyginami pirmojo ir paskutiniojo užsiėmimų rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad virtualių pasakų metodo panaudojimas gali būti sėkmingas, vaikų kalbos žodyno turtinimui virtualioje aplinkoje, taikant kuo įvairesnius veiklos metodus, komunikavimą ir tarpusavio bendradarbiavimą. Nuotolinių užsiėmimų metu tiriamųjų žodyno turtinimas sėkmingesnis tada, kai vaikams sudaromos sąlygos pasidalinti prisiminimais, klausti, papasakoti apie savo piešinį, atsakyti į tyrėjo ir kitų grupės vaikų užduodamus klausimus. Pastebėta, kad vaikams lengviau bendrauti, kai yra galimybė stebėti savo draugus, mokytoją, klausytis kitų vaikų pasakojimų, įsiterpti į pokalbį ir išreikšti kilusias mintis. Galima teigti, kad žodyno turtinimas, pasitelkiant virtualių pasakų metodą, yra naudingas vaikų kalbos žodyno turtinimui.
The thesis in professional studies analyses the development of children’s language, the peculiarities of formation of their vocabulary, as well as the benefits for and influence of fairy tales on the enrichment of children’s vocabulary. The research aims at revealing the impact of virtual fairy tales on the enrichment of pre-school children’s vocabulary. In order to find out the possibilities for enriching children’s vocabulary, research on activities (actions) was conducted on the basis of virtual fairy tales. After analysing sources of literature, a plan of remote sessions was drawn up, topics were selected, and group activities, during which manifestations of promotion of linguistic expression were recorded applying the method of virtual fairy tales, were organised. The general development of children’s vocabulary, their ability to remember, tell, answer and raise questions, and the use of figurative expressions was analysed. Following the research, the results of the first and the last sessions were compared. The research revealed that successful enrichment of children’s vocabulary is possible in a virtual environment organised remotely, by promoting diversified working methods, as well as mutual communication and cooperation. At the time of remote group sessions, the vocabulary of the subjects from the group was enriched in a much more expressive manner when the subjects had the opportunity to express themselves, ask questions, present their own artworks, and answer questions of the educator and other participants from the group. It was found that the child’s vocabulary was expanded when he/she could observe his/her peers and the educator, listen to the opinions of the other children, and intervene spontaneously in order to express personal thoughts. It can be argued that enrichment of vocabulary by applying the method of virtual fairy tales is effective for expanding children’s vocabulary.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108153
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
jolanta_aleksyniene_psbd.pdf887.51 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.