Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108144
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Zenkevič, Ivona
Supervisor: Mazolevskienė, Aldona
Title: Muzikinių žaidimų – ratelių panaudojimas 5-6 metų vaikų žodyno turtinimui įvairioje veikloje
Other Title: The use of music-based games – circles in various activities to enrich the vocabulary of 5-6 years old children
Extent: 64 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Ikimokyklinio amžiaus vaikai;Pre-school children;Žodyno turtinimas;Vocabulary enrichment;Muzikinai žaidimai –rateliai;Music-based games - circles;Kalbos ugdymas;Language development;Lietuvių liaudies žaidimai;Lithuanian ethnical games
Abstract: Vaikai būdami ikimokyklinio amžiaus jau gali visapusiškai mokytis kalbos ir turtinti savo žodyną per muzikinius žaidimus - ratelius. Nors ikimokyklinėse ugdymo įstaigose yra naudojami muzikiniai žaidimai vaiko ugdymo tikslams, bet yra tam tikrų trikdžių, kurie turi įtakos jų naudojimui vaikų darželiuose. Dėl to, kad pedagogai neskiria didelės reikšmės tokioms veikloms ir jiems neužtenka laiko pažaisti muzikinius žaidimus - ratelius, jie yra naudojamos labai retai. Iš to galima matyti, kad pedagogai kartais nesupranta, kokią įtaką gali padaryti muzikiniai žaidimai - rateliai vaiko žodyno turtinimui ir kitiems kalbos lygmenims. Darbo objektas – muzikinių žaidimų - ratelių panaudojimas 5-6 metų vaikų žodyno turtinimui įvairioje veikloje. Darbo tikslas – atskleisti, kokią įtaką vaikų žodyno turtinimui daro muzikiniai žaidimai – rateliai. Darbo uždaviniai: Išanalizuoti mokslinius šaltinius apie muzikinius žaidimus – ratelius ir jų įtaką vaikų kalbos ugdymui(si); Atskleisti pedagogų nuomonė apie žodyno turtinimo metodus, trikdžius žodyno plėtrai.; Išsiaiškinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų požiūrį į muzikinių žaidimų – ratelių naudojimą vaikų žodynui turtinti. Darbo metodai: Literatūros šaltinių analizė; Pedagogų anketinė apklausa (tiriamasis pokalbis); Statistinė tyrimo duomenų analizė. Tiriamieji: 110 pedagogų iš įvairių ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Tyrimo rezultatai: analizuojant tyrimo rezultatus pastebėta, jog pedagogai dažniausiai ugdymo(si) procese naudoja knygų skaitymą, kad efektyviau turtinti žodyną. Buvo išsiaiškinta, kad muzikiniai žaidimai ir rateliai yra vieni iš efektyviausių žodyno turtinimo būdų, bet dėl laiko trūkumo ir užimtumo yra naudojami rečiau negu kiti išvadinti žodyno turtinimo metodai. Labiausiai vaikai muzikiniuose žaidimuose – rateliuose mokosi kalbos per žodyno turtinimo, žodžių tarimo ir bendravimo procesus.
Kids in their preschool age can already develop their language by enriching their vocabulary using music-based circle games. Although kindergartens already using music-based circle games for education purposes, there is some obstacles that are not allowing to use these games at full potential. The main obstacles are lack of attention for this type of games from teacher’s perspective, lack of time preparing these and as a result, usage of these game is being reduced to bare minimum. These points show that some teachers do not have a clue how impactful the music-based circle games can be for language development and vocabulary enrichment purposes. Thesis – The use of music-based games – circles in various activities to enrich the vocabulary of 5-6 years old children. Purpose of thesis – How music-based circle games affects children’s vocabulary. Main goals: To analyze scientific papers about music-based games - circles and their influence on children's language development; To reveal the pre-school teacher’s opinion about the methods of vocabulary enrichment and obstacles of vocabulary development; To find out the pre-school teachers’ opinion about the usage of music-based circle games to enrich children‘s vocabulary. Methods: Literature analysis; Pre-school teachers targeted survey and its analysis. Participants: 110 pre-school teachers from different kindergartens. Results: Analysis of the survey revealed that are usage of books for education purposes is priority for vocabulary enrichment for kids. From scientific sources it was found out that the music-based circle games are one of most efficient ways to enrich the vocabulary, but they are being used less because of teacher’s busyness and lack of time. The music-based circle games are mostly improving children’s language via vocabulary enrichment, pronunciation of the words and communication processes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108144
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

32
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons