Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108141
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Preibytė, Monika
Supervisor: Indriliūnaitė , Rasa
Title: Kultūros organizacijos išorinės komunikacijos vertinimas: Telšių Žemaitės dramos teatro atvejis
Other Title: Cultural organization external communication assessment: Telšių Žemaitės drama theater case
Extent: 69 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Išorinė komunikacija;External communication;Kultūra;Culture;Socialinės medijos;Social media
Abstract: Šiandieninėje visuomenėje kultūros organizacijų išorinės komunikacijos klausimai ir temos yra ypatingai aktualios, tiek kuriant ryšius su visuomene, tiek sėkmingą veiklą norinčioms vystyti organizacijoms. Sugebėjimas tinkamai valdyti išorinę komunikaciją – tai būtinybė, konkurencinėje aplinkoje siekiant pritraukti bei išlaikyti savo auditorijas ir personalą. Kultūros organizacijai komunikacija padeda formuoti įvaizdį, lankytojų nuomonę apie teikiamas paslaugas, apie pačią organizaciją ir jos vykdomą veiklą. Tyrimo problema. Sparčiai kintant visuomenei bei tobulėjant skaitmeninėms technologijoms kinta ir kultūros paslaugų vartotojų poreikiai bei norai. Kultūros organizacijos negali egzistuoti be vartotojo, jos yra priverstos taikyti vis naujesnių ir įvairesnių komunikacijos formų, kad lengviau ir greičiau pasiektų vartotoją. Tyrimo objektas - Telšių Žemaitės dramos teatro išorinės komunikacijos vertinimas. Darbo tikslas - Išanalizuoti Telšių Žemaitės dramos teatro išorinę komunikaciją ir pateikti rekomendacijas jos gerinimui. Tyrimo metodai - mokslinės literatūros ir šaltinių analizė, pusiau struktūruoto interviu metodas, turinio analizė. Tyrimo rezultatai ir išvados. Apžvelgus pagrindinius teorinius išorinės komunikacijos aspektus, įvardinta išorinės komunikacijos metodai ir priemonės. Išnagrinėjus Telšių Žemaitės dramos teatrą nustatyti teatro naudojami išorinės komunikacijos kanalai, kuriais mėgina pasiekti auditorijas. Pastebėta, kad internetinė socialinė erdvė Telšių Žemaitės dramos teatrui yra labai svarbi ir reikšminga vieta komunikuoti su žiūrovu. Tačiau teatras komunikuodamas socialinėje erdvėje neužtikrina sklandaus ir efektyvaus bendravimo. Pastebimas dėmesio trūkumas naujienų atnaujinimui ir jų skelbimui. Telšių Žemaitės dramos teatro komunikacija yra tobulintina, pats teatras ir teatro personalas stengiasi ją pagerinti. Stebint šių dienų tendencijas, kai tikslinės auditorijos atstovai gyvena aktyvų socialinį gyvenimą, reklamą reguliariai teatras tūrėtų dalintis socialinėje erdvėje, interneto platformose, “Facebook” ir internetinėje organizacijos svetainėje. Be to, teatras tūrėtų stengtis vis dažniau išnaudoti naująsias medijos ir naujas komunikacijos formos atviram ir interaktyviam bendravimui su auditorijomis. Vykdant planuojamas numatyti išorinės komunikacijos veiklas – reklamą internetinėje erdvėje, pardavimų skatinimą, asmeninis pardavimą, ryšius su visuomene, tiesioginę bei interaktyvią komunikaciją – galimas teigiamas efektas, garantuojantis gerus organizacijos veiklos rezultatus bei nuolat augantį vartotojų susidomėjimą organizacija.
In these days’ society, cultural organizations’ external communication aspects are relevant aspects for building relationships with the public, customers, and caring out the activities of the organization. It states that external communication management is should be one of the most important activities for maintaining audiences and staff of the cultural organization. Moreover, external communication can be helpful for forming the brand image, customers opinions about services and organization. The problem of research is to find out how culture organizations should improve their communication forms for reaching customers. Rapid changes in society and the development of digital technologies, also change consumer needs and wishes. Cultural organizations cannot exist without the consumer, so they are forced to use new and more diverse communication forms to reach the consumer more easily and quickly. The object is an evaluation of Telšių Žemaitės drama theatre external communication. The aim of the thesis is to analyze Telšių Žemaitės drama theatre external communication and give recommendations for improving it. The aim reached by using these research methods: analysis of scientific literature and sources, semi-structured interview, content analysis. Results and conclusions. After literature analysis was singled theoretical aspects for external communication methods and measures. Also, after Telšių Žemaitės drama theatre analysis were given communication channels and methods which the organization uses to reach audiences and customers. In addition, it was observed that the most popular channel for Telšių Žemaitės drama theatre communication is social media, but it is not effective and can improve customer engagement by using social media, internet platforms, and organization website more often. Also, it shows that Telšių Žemaitės drama theatre should communicate interactively with social media users.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108141
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
monika_preibytė_bd.pdf2.9 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

141
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.