Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108134
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Mockevičiūtė, Indrė
Supervisor: Tutlytė, Jūratė
Title: Europos kultūros sostinių poveikio tyrimų metodologijos analizė
Other Title: Analysis of research methodologies based on the impact of the European capitals of culture
Extent: 49 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Europa;Europe;Kultūra;Culture;Sostinė;Capital;Metodologijos;Methodology;Tyrimai;Research
Abstract: Šio darbo problema yra išsiaiškinti kaip skirtingi Europos miestai tapę Europos kultūros sostine tiria šios iniciatyvos poveikį ekonomine, socialine ir kultūrine prasme. Tyrimo objektai yra du Europos miestai Vroclavas ir Liverpulis, kurie 2008m ir 2016m buvo paskelbti kaip Europos kultūros sostinės. Darbo tikslas yra išanalizuoti kokias gaires yra pateikusi Europos Komisija, kokius tyrimus ir metodologijas rekomenduoja naudoti tiriant Europos kultūros sostinės poveikį ir kaip šias rekomendacijas savo ataskaitose ir tyrimuose pritaikė pasirinkti miestai. Šiam tikslui pasiekti analizuoti dokumentai, mokslo šaltiniai ir buvo taikomi lyginamosios analizės metodai. Iš dokumentų analizės išsiaiškinta, kad ir Liverpulis ir Vroclavas naudojo Europos Komisijos pateiktas gaires, bet kartu pridėjo ir savo tyrimų ir projektų, kurie padėjo išanalizuoti tyrimų rezultatus ir nustatyti programos poveikį. Pasirinkti miestai atliko tyrimus 8 metų skirtumu, tad matomas skirtumas technologine tyrimų atlikimo prasme ir galima pastebėti kaip tyrimų metodologijos su metais tobulėja. Taip pat apžvelgtas ir Kauno Europos kultūros sostinės 2022 tyrimų metodologijų planas, kuris buvo sudarytas jau teikiant prašymą ir kuris susideda iš kiekybinių ir kokybinių metodologijų , bei naudoja specialiai projektui sukurtą internetinę duomenų bazę.
This thesis analyses how different European cities evaluate their impact as European Capitals of Culture. The evaluation is categorised in few sections: economic, social and cultural. Objects of this thesis are two European cities: Liverpool and Wroclaw. They were titled as European Capitals of Culture respectively in 2008 and 2016. The aim of this study is to analyse European Commission guidelines for European cities self-evaluation of the results of their European Capital of Culture, what kind of methodologies and research they recommend and how chosen cities apply these recommendations to their own evaluation study. To achieve this objective I analysed documentation, different studies and applied comperative analysis. After the research it was clear that the cities that I chose used recommendations of European Comission guidlines, but additionally they also used their own projects for research. Liverpool and Wroclaw did their research 8 years apart so the technology part of it differs a lot. Due to year difference it is noticeable how research technology improved. Also study covered how Kaunas European Capital of Culture 2022 plan to evaluate the impact of the programme. It consist of quantitative and qualitative methodologhy and includes special online database.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108134
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
indre_mockeviciute_bd.pdf513.4 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.