Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108108
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Kaminskas, Tomas
Supervisor: Bocullo, Donata
Title: Komercinio ir nekomercinio kino auditorijų plėtra Lietuvoje
Other Title: Commercial and non-commercial cinema audience development in Lithuania
Extent: 55 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Komercinis kinas;Commercial cinema;Nekomercinis kinas;Non-commercial cinema;Auditorijų plėtra;Audience development
Abstract: Pastarasis dešimtmetis Lietuvos kino industrijoje buvo visapusiškai permainingas ir kupinas pasikeitimų: išaugęs žinomumas pasaulinėje kino gamybos rinkoje, suaktyvėjęs visuomenės susidomėjimas kinu, jaunųjų kino kūrėjų aktyvumas ir įvairios su kinu susijusios iniciatyvos akivaizdžiai rodo pasikeitusį visuomenės požiūrį į kino vystymąsi Lietuvoje. Šiame baigiamajame bakalauro darbe atskleidžiamas visuomenės susidomėjimas komerciniu ir nekomerciniu kinu, rodomu Lietuvos kino teatrų ekranuose, siekiant išsiaiškinti auditorijų pasiskirstymą ir ateities perspektyvas. Tyrimo objektas- komercinio ir nekomercinio kino auditorija. Pirmojoje darbo dalyje, nagrinėjant mokslinę literatūrą ir šaltinius, išanalizuotos pagrindinės kino sampratos, taip pat apžvelgiama kino industrija Lietuvoje, išsiaiškinta prenumerata grįstų turinio platformų (SVOD – angl. Subscription based video on demand) paklausa bei kino edukacijos nauda visuomenei. Antroje dalyje, nagrinėjama auditorijų plėtros samprata, veikimo principai bei sėkmingą dalyvavimą rinkoje nulemiantys veiksniai. Taip pat pristatoma rinkos ir auditorijų segmentavimo svarba. Trečiojoje darbo dalyje išanalizuotas atliktas kiekybinis tyrimas, kuriuo siekiama ištirti komercinio ir nekomercinio kino auditorijų plėtros perspektyvas, kaip pasiskirsto skirtingų auditorijų grupės Lietuvoje, įvertinti tiriamosios grupės turimas žinias komercinio ir nekomercinio kino sferoje bei remiantis respondentų nuomone susisteminti kino edukacijos svarbą švietimo programose. Paskutinėje darbo dalyje pateikiamos atlikto internetinės apklausos tyrimo išvados, taip pat ir rekomendacijos, kaip paskatinti nekomercinio kino teatrų efektyvesnį auditorijos pritraukimą bei kino edukacijos įtraukimą švietimo procesuose. Darbo prieduose pateikiami baigiamojo bakalauro darbo rengimo metu paruoštos internetinės apklausos anketos klausimai.
The last decade in the Lithuanian film industry has been completely diversified and now is full of changes. These changes include the increased notoriety in the global film production market, increased public interest in cinema, activity of young filmmakers as well various initiatives related to cinema. These changes clearly show the positively increasing public attitude towards the development of cinema in Lithuania. This final bachelor’s thesis reveals the public interest in commercial and non-commercial cinema screened in Lithuanian cinemas in order to find out the distribution of audiences and future perspectives. The object of the research is the audience of commercial and non-commercial cinema. In the first part of the bachelor’s thesis, the scientific literature, main concepts as well as various sources are being analysed. The analysis also includes the review of Lithuanian film industry, demands for subscription-based content platforms (SVOD) and the benefits of film education for society are being clarified. In the second part, the concept of audience development, operating principles and factors determining successful participation in the market are being analysed. Also, the importance of market and audience segmentation is covered. The third part of the paper work analysis the performed quantitative research. The aim was to study the development perspectives of commercial and non-commercial cinema audiences, how different audiences are distributed in Lithuania, to evaluate the knowledge of the research group in the field of commercial and non-commercial cinema and to systematize the importance of film education in educational programs based on the respondents opinion. The last part of the work presents the conclusions of the online survey, as well as recommendations on how to encourage more effective attraction of non-commercial cinemas and the involvement of film education in educational processes. The appendices of the bachelor’s thesis contains online research survey about public interest in commercial and non-commercial cinema in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108108
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
tomas_kaminskas_bd.pdf849.17 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.