Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108107
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Ajayi, Olalekan Adebusuyi
Supervisor: Didvalis, Linas
Title: Inducement beyond China-Africa economic partnership: a case study of China-Nigeria relations
Other Title: Kinijos ir Afrikos ekonominės partnerystės indikacija: Kinijos ir Nigerijos santykių atvejo tyrimas
Extent: 42 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Africa;China;Economic relations;Neo-colonialism;Nigeria;Afrika;Kinija;Ekonominiai ryšiai;Neokolonializmas;Nigerija
Abstract: With continued globalization and the lucrative nature of international trade, various economic powerhouse such as China and the United State are extending their influences in the global sphere. The region that seems to be if interest for all investors is Africa as it is rich in raw materials and unexploited resources that are needed for continued development around the world. China, an emerging economic giant seems to have gotten the signal early enough and has in the past decades, made is interest in the Africa resources clear enough, about taking the diplomatic route while making the investment decisions. China involvement in Africa in the form of economic relations is one born out of necessity as the country seek to continue its steady economic growth amidst its limited resources and burdened by a huge population. It has therefore resorted to getting resource from Africa, which as it is, is rich in natural resources which are important raw materials for China’s manufacturing industry. Africa on the other hand, is still underdeveloped and seems to need development aid from the developed countries as well as a favorable market for its resources. This paper is on China-Nigeria economic relations as a case study of the China-Africa economic ties scenario. It seeks to put forth the trade term between China and Nigeria as well as the general concerns that arise from the arrangements between the two countries. It also explores the likely side effect of the trade between China and Nigeria while focusing on the impact of the trade on the future development of the two economies. The general concerns of Nigerians and some Chinese regarding the trade is also looked as well as the challenges that the relation between the two countries face. Main finding is that Nigeria seems to need China much as China needs Nigeria in term of trade of resources and manufactured goods. The study recommends further studies to clarify on the misgivings that have so far been raised, mostly on the Nigeria side in the negative impacts of the China – Nigeria economic relation
Dėl besitęsiančios globalizacijos ir pelningos tarptautinės prekybos prigimties įvairios ekonominės galios, tokios kaip Kinija ir Jungtinės Valstijos, daro vis didesnę įtaką pasaulinėje erdvėje. Atrodo, kad visi investuotojai domina Afriką, nes joje gausu žaliavų ir neišnaudotų išteklių, reikalingų nuolatiniam vystymuisi visame pasaulyje. Kinija, kylanti ekonomikos milžinė, atrodo, pakankamai anksti sužinojo apie signalą ir per pastaruosius dešimtmečius domėjosi Afrikos ištekliais pakankamai aiškiai, kad pasirenka diplomatinį kelią priimdama investicinius sprendimus. Kinijos dalyvavimas Afrikoje ekonominių santykių forma nėra būtinas, nes šalis siekia tęsti stabilų ekonomikos augimą, turėdama ribotus išteklius ir apsunkindama didžiulį gyventojų skaičių. Todėl ji ėmėsi išteklių gavimo iš Afrikos, kuri yra turtinga gamtos ištekliais, kurie yra svarbios žaliavos Kinijos gamybos pramonei. Kita vertus, Afrika vis dar yra neišsivysčiusi ir, atrodo, jai reikia išsivysčiusių šalių paramos vystymuisi, taip pat palankios jos išteklių rinkos. Šis dokumentas yra apie Kinijos ir Nigerijos ekonominius santykius kaip Kinijos ir Afrikos ekonominių ryšių scenarijaus atvejo analizė. Ja siekiama išaiškinti Kinijos ir Nigerijos prekybos terminą, taip pat bendras problemas, kylančias dėl dviejų šalių susitarimų. Jame taip pat tiriamas galimas Kinijos ir Nigerijos prekybos šalutinis poveikis, atkreipiant dėmesį į prekybos poveikį abiejų šalių ekonomikai ateityje. Taip pat nagrinėjamas bendras Nigerijos ir kai kurių kinų susirūpinimas prekyba, taip pat iššūkiai, su kuriais susiduria santykiai tarp dviejų šalių. Pagrindinė išvada yra ta, kad Nigerijai, atrodo, reikia Kinijos, kaip ir prekybai ištekliais bei pagamintomis prekėmis, jai reikia Nigerijos. Tyrime rekomenduojama atlikti papildomus tyrimus, siekiant išsiaiškinti iki šiol iškilusius abejones, daugiausia dėl Nigerijos pusės, dėl neigiamo Kinijos ir Nigerijos ekonominių santykių poveikio.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108107
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

155
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons