Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108097
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Drobnytė, Iveta
Supervisor: Simanaitienė, Raimonda
Title: Greitosios mados poveikis žmonių vartotojiškumui: prekės ženklo „Pull & Bear“ atvejis
Other Title: The impact of fast fashion on human consumerism: case of "Pull & Bear" brand
Extent: 82 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Greitoji mada;Tvarumas;Poveikis;Fast fashion;Impact;Sustainability
Abstract: Daliai žmonių apranga yra vienas svarbiausių akcentų, padedantis puoselėti fizinę išvaizdą, o kitai daliai žmonių drabužių pirkimas pagerina ir psichologinę būklę. Greitoji mada suteikia galimybę įsigyti rūbų, kurių stilius visuomenėje vyrauja tam tikru laikotarpiu, už mažą kainą, todėl bakalauriniame darbe „Greitosios mados poveikis žmonių vartotojiškumui: prekės ženklo „Pull & Bear“ atvejis“ siekiama išsiaiškinti priežastis, skatinančias vartotojus pirkti greitosios mados produktus. Bakalaurinio darbo objektas – greitosios mados poveikis žmonėms prekės ženklo „Pull & Bear“ atveju. Išsikeltas darbo tikslas – teoriškai išanalizuoti, kokį poveikį greitoji mada daro žmonių vartotojiškumui, remiantis prekinio ženklo „Pull & Bear“ atveju. Pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą, greitosios mados drabužiai tampa vis populiaresni dėl mažos kainos ir dėl to, nes šios mados drabužiai neatsilieka nuo šiuolaikinių mados tendencijų, kopijuojant žinomų prekės ženklų kuriamas kolekcijas, todėl išsikeltas probleminis klausimas yra šis: kokį poveikį greitoji mada daro žmonių vartotojiškumui? Tyrimo metodai. Pirmajame bakalaurinio darbo skyriuje atliekama literatūros šaltinių teorinė analizė ir sintezė (naudojama studijuojant ir referuojant teorinę medžiagą). Antrajame darbo skyriuje, siekiant išsiaiškinti greitosios, aukštosios ir tvariosios mados privalumus ir trūkumus, vykdoma lyginamoji analizė (lyginant greitąją, aukštąją ir tvariąją madą). Trečiajame bakalaurinio darbo skyriuje atliekamas tyrimas, vykdant kiekybinę apklausą prekinio ženklo „Pull & Bear“ atveju. Atlikus tyrimą ir išanalizavus kokybinės apklausos pateiktus duomenis, gauti rezultatai yra šie: greitosios mados prekės ženklas „Pull & Bear“ skatina jaunus, madai neatsispiriančius, tačiau mažai pajamų turinčius asmenis vartoti greitosios mados produktus.
For some people, clothing is one of the most important details that helps to foster physical appearance while for other people buying clothes improves the psychological condition as well. Fast fashion makes it possible to buy clothes at a low price; the style of the clothes prevails among the society during a certain period, therefore, the BA thesis “Fast fashion’s impact on people’s consumerism: the brand “Pull & Bear” case” aims to reveal the reasons encouraging the consumers to buy fast fashion products. The object of the BA thesis – fast fashion’s impact on people regarding the brand “Pull & Bear” case. The raised aim of the work is to theoretically analyse what impact does fast fashion have on people’s consumerism based on the brand “Pull & Bear” case. In the world as well as in Lithuania, fast fashion clothes become more and more popular due to low price and because such clothes keep in step with modern fashion trends by copying the collections of well-known brands, therefore, the following problematic question is raised: what impact does fast fashion have on people’s consumerism? The research methods. In the first chapter of the BA thesis, theoretical analysis, and synthesis of literature sources (used in exploring and overviewing theoretical material) are performed. In the second chapter of the BA thesis, comparative analysis (comparing fast, high, and sustainable fashion) is performed in order to find out the advantages and the disadvantages of fast, high, and sustainable fashion. In the third chapter of the BA thesis, the research is carried out by conducting a quantitative/qualitative survey regarding the brand “Pull & Bear” case. After the research and the analysis of the data from the quantitative survey, the obtained results are the following: fast fashion brand “Pull & Bear” encourages young people who want to be fashionable but have low-income to use fast fashion products.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108097
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
iveta_drobnyte_bd.pdf1.1 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Daliai žmonių apranga yra vienas svarbiausių akcentų, padedantis puoselėti fizinę išvaizdą, o kitai daliai žmonių drabužių pirkimas pagerina ir psichologinę būklę. Greitoji mada suteikia galimybę įsigyti rūbų, kurių stilius visuomenėje vyrauja tam tikru laikotarpiu, už mažą kainą, todėl bakalauriniame darbe „Greitosios mados poveikis žmonių vartotojiškumui: prekės ženklo „Pull & Bear“ atvejis“ siekiama išsiaiškinti priežastis, skatinančias vartotojus pirkti greitosios mados produktus. Bakalaurinio darbo objektas – greitosios mados poveikis žmonėms prekės ženklo „Pull & Bear“ atveju. Išsikeltas darbo tikslas – teoriškai išanalizuoti, kokį poveikį greitoji mada daro žmonių vartotojiškumui, remiantis prekinio ženklo „Pull & Bear“ atveju. Pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą, greitosios mados drabužiai tampa vis populiaresni dėl mažos kainos ir dėl to, nes šios mados drabužiai neatsilieka nuo šiuolaikinių mados tendencijų, kopijuojant žinomų prekės ženklų kuriamas kolekcijas, todėl išsikeltas probleminis klausimas yra šis: kokį poveikį greitoji mada daro žmonių vartotojiškumui? Tyrimo metodai. Pirmajame bakalaurinio darbo skyriuje atliekama literatūros šaltinių teorinė analizė ir sintezė (naudojama studijuojant ir referuojant teorinę medžiagą). Antrajame darbo skyriuje, siekiant išsiaiškinti greitosios, aukštosios ir tvariosios mados privalumus ir trūkumus, vykdoma lyginamoji analizė (lyginant greitąją, aukštąją ir tvariąją madą). Trečiajame bakalaurinio darbo skyriuje atliekamas tyrimas, vykdant kiekybinę apklausą prekinio ženklo „Pull & Bear“ atveju. Atlikus tyrimą ir išanalizavus kokybinės apklausos pateiktus duomenis, gauti rezultatai yra šie: greitosios mados prekės ženklas „Pull & Bear“ skatina jaunus, madai neatsispiriančius, tačiau mažai pajamų turinčius asmenis vartoti greitosios mados produktus.

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

157
checked on May 1, 2021

Download(s)

46
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.