Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108096
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Alasauskytė, Ieva
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas Petras
Title: Nuomonės formuotojų įtakos prekės ženklo žinomumui vertinimas
Other Title: Evaluation of influencer marketing effect on brand awareness
Extent: 75 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Komunikacija;Communication;Nuomonės formuotojai;Prekės ženklo žinomumas;Reklama;Opinion leaders;Advertising;Brand awareness
Abstract: Šio baigiamojo darbo tikslas yra nustatyti ir įvertinti nuomonės formuotojų poveikį prekės ženklo žinomumui. Pirmoje, teorinėje darbo dalyje yra analizuojama nuomonės formuotojų sapmrata bei jų komunikacija socialiniuose tinkluose. Taip pat, šioje dalyje analizuojamas nuomonės formuotojų marketingo komunikacijos poveikis prekes ženklo žinomumui. Antroje, tyrimo dalyje atliekami du tyrimai: ekspertinis interviu su marketingo specialiste L. Tamošaityte. Šis tyrimas leido suprasti kodėl prekės ženklai renkasi nuomonės formuotojų marketingą, kokias naudas suteikia ši priemonė bei kurie nuomonės formuotojai labiausiai tinkami prekės ženklo žinomumo didinimui. Antrasis tyrimas – anketinė apklausa padėjo palyginti gautus duomenis iš ekspertės bei nustatyti, ar prie prekės ženklo žinomumo prisidėjo nuomonės formuotojų komunikacija. Pagrindinė baigiamojo darbo išvada – nuomonės formuotojų komunikaciją lietuviai vertina gana teigiamai bei pastebi ją socialiniuose tinkluose itin dažnai. Remiantis prekės ženklo Kilig atveju, galima teigti, jog nuomonės formuotojai itin prisideda prie prekės ženklo žinomumo. Tačiau svarbu papbrėžti, jog nuomonės formuotojo kuriama komunikacija turi būti originali, autentiška bei svarbiausia atkreipianti dėmesį, kadangi tai yra vieni pagrindinių komunikacijos kriterijų, norint didinti prekės ženklo žinomumą.
The aim of this paper is to identify and evaluate the impact of influencers on brand awareness. In the first, the theoretical part of the work, the understanding of influencers and their communication in social networks is analyzed. Also, this section analyzes the impact of influencers marketing communication impact on brand awareness. In the second part of the research, two researches are performed: expert interview with marketing specialist L. Tamošaitytė. This study provided insight into why brands choose opinion-forming marketing, what benefits this tool provides and what type of influencers are the best for increasing nrand awareness. The second research - a questionnaire survey helped to compare the data received from experts, and to determine whether the communication of opinion leaders contributed to the brand awareness. The main conclusion of the final work: Lithuanians evaluate the communication of opinion formers quite positively and notice it consistently through social networks. In the case of the Kilig brand, it can be argued that opinion leaders make a significant contribution to brand awareness. However, it is important to emphasize that the communication created by the opinion leader must be original, authentic and, above all, eye-catching, as these are one of the main criteria for communication for increasing brand awareness.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108096
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
ieva_alasauskyte_bd.pdf1.45 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

65
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.