Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108093
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaičiukynienė, Skaistė
Title: Virtualios mokymosi aplinkos „Pilietiškumo pagrindai“ dalyke naudojimas mokinių mokymosi pažangos įvertinimui
Other Title: Use of a virtual learning environment in the basics of citizenship module to assess pupils‘ learning progress
Extent: 26 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Virtuali mokymosi aplinka;Virtual learning environment;Nuotolinis mokymas;Distance learning;Mokymosi pažangos įvertinimas;Assessment of learning progress
Abstract: Paskelbus karantino režimą šalyje ir įvedus privalomą nuotolinį mokymą Lietuvoje, reikėjo rasti būdą kaip užtikrinti mokinių mokymąsi ir jų mokymosi pažangos stebėjimą, vykdant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Pedagoginės veiklos tyrimo tikslas - išbandyti „ Pilietiškumo pagrindai“ dalyke virtualią mokymosi aplinką „Moodle“, kaip mokymo ir mokymosi organizavimo priemonę, ir pateikti rekomendacijas dėl šios aplinkos taikymo galimybių mokinių mokymosi pažangai vertinti. Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad virtuali mokymosi aplinka „Moodle“:  leidžia IKT priemonėmis organizuoti mokymo ir mokymosi veiklas;  leidžia stebėti mokinio aktyvumą ir mokymosi veiklas aplinkoje;  gali tapti puikiu įrankiu mokiniams reflektuoti savo mokymąsi;  suteikia galimybę individualiai kiekvienam suteikti grįžtamąjį ryšį, reaguoti į mokiniams iškylančius mokymosi sunkumus, juos spręsti nedelsiant;  puikiai tinka mokinių žinių ir supratimo vertinimui;  padeda įtraukti mokinius į aktyvų ir savarankišką mokymąsi. „Moodle“ aplinka yra pritaikoma ugdymo turiniui kurti, planuoti ir organizuoti, mokinių mokymosi procesui ir pažangai stebėti bei vertinti.
After the announcement of the quarantine regime and introduction of compulsory distance learning in Lithuania, it was necessary to find a way to ensure pupils‘ education and how to monitor their progress during the distance learning process. The aim of this research is to test the virtual learning environment Moodle as a tool for organizing teaching and learning in the module Basics of Citizenship and to provide recommendations on the possibilities of applying this virtual environment to assess pupils‘ learning progress. The study found that the Moodle virtual learning environment:  allows to organize teaching and learning activities by means of ICT;  allows to monitor pupils‘ activity and learning activities in the environment;  can be a great tool for pupils to reflect on their learning;  provides an opportunity to give feedback to everyone individually, react to learning difficulties encountered by pupils and solve them immediately;  is excellent for assessing pupils‘ knowledge and comprehension;  helps to involve pupils in active and independent learning. The Moodle virtual environment is adapted to create, plan and organize educational content, and to monitor and evaluate pupils‘ learning and their progress.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108093
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
skaiste_vaiciukyniene_psbd.pdf1.46 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.