Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108075
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBislytė-Umbrasienė, Žaneta-
dc.date.accessioned2020-06-10T17:11:17Z-
dc.date.available2020-06-10T17:11:17Z-
dc.date.issued2020-06-23-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/108075-
dc.description.abstractKūrybiškumo tema visada buvo aktuali, tai įrodo ir didelis atliktų tyrimų kiekis šiuo klausimu. Analizuojant mokslinius šaltinius susidariau nuomonę, kad daugelis mokslininkų sutaria, kad kūrybiškumas – tai asmens gebėjimai, kurių dėka sukuriami nauji ir išskirtiniai produktai, padaromi netikėčiausi atradimai. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos gamtinė aplinka labai svarbi formuojant vaiko esminius gebėjimus, reikalingus pažinimo kompetencijai pasiekti ir ugdyti jo kūrybiškumą. Darbo tikslas – atskleisti gamtinių medžiagų panaudojimo galimybes lauko erdvėje, ugdant vaikų kūrybiškumą. Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti gamtinės aplinkos panaudojimo galimybes, ugdant vaikų kūrybiškumą; 2. Atskleisti gamtinių medžiagų panaudojimo galimybes, vykdant vaikų veiklai lauko erdvėje; 3. Atskleisti gamtinių medžiagų panaudojimo galimybes lauko erdvėje, ugdant vaikų kūrybiškumą. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, stebėjimas, refleksija. Tyrimas vyko Vilniaus vaikų darželyje „Ąžuolas“. Jame dalyvavo 24 „Giliukų“ grupės vaikai, kurių amžius 5 - 6 metai. Tyrimo metu atlikti keturi kūrybiniai užsiėmimai darželio lauko erdvėje. Tyrimo metu sudarytos sąlygos vaikams tirti, bandyti, atrasti. Tyrimo vykdytojas atliko stebėtojo vaidmenį. Atliktas tyrimas parodė, kad dauguma vaikų tiriamosios veiklos procese yra aktyvūs, smalsūs, mielai diskutuojantys ir besidalinantys savo samprotavimais, taip pat gebantys lyginti, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais bei suaugusiais. Pastebima, kad veiklos metu jie sutelkia dėmesį, daro išvadas, analizuoja, bando spręsti iškilusias problemas, naujas žinias sieja su jau turima patirtimi ir žiniomis, supranta gamtoje egzistuojančius ryšius. Gauti tyrimo duomenys atskleidė, kad vaikai noriai atlieka kūrybines veiklas lauko erdvėje. Kas kart atliekant veiklas, pastebėtas besikeičiantis vaikų pasaulio suvokimas.lt
dc.description.abstractIn the opinion of the author of this thesis, the topic of creativity has always been relevant and widely discussed. This is also shown by the large amount of research conducted on this issue. Analyzing the information from many sources, the author noted that many scholars agree that creativity is a person's ability to create new and unique products and also got an experience with most unexpected discoveries. The natural environment of a pre-school educational institution is very important in shaping the child's essential skills needed to achieve learning competence and develop his / her creativity. The aim of this work is to reveal the possibilities of using natural materials in outdoor space, developing children's creativity. Based on the goal, the following tasks were set: 1. To reveal the possibilities of using the natural environment in developing children's creativity; 2. To reveal the possibilities of using natural materials in children's activities in the outdoor space; 3. To reveal the possibilities of using natural materials in outdoor space, developing children's creativity. Research methods: analysis of literature sources, observation, reflection. The research took place in Vilnius kindergarten Ąžuolas. It included 24 children from the Giliukai group, aged 5 to 6 years. During the research, four creative activities were carried out in the outdoor spaces of the kindergarten. During the research, conditions were created for children to explore, try out and discover. The researcher performed the role of an observer. The research showed that in the process of researched activity most children are active, reasoning, discussing, comparing, making decisions, communicating and collaborating with other children and adults, during the activity they are concentrating, drawing conclusions, analyzing, trying to solve problems, associate new knowledge with the experience and knowledge they already have, they understand the connections that exist in nature. The research findings revealed that children willingly perform creative activities in the outdoor space. Each time the activities were carried out, a changing perception of the world if children was observed.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent33 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectGamtinės medžiagoslt
dc.subjectNatural materialsen
dc.subjectKūrybiškumaslt
dc.subjectCreativityen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleGamtinių medžiagų panaudojimas ugdant vaikų kūrybiškumą lauko ervėjelt
dc.title.alternativeUse of natural materials in development of children's creativity in outdoor spaceen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

195
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

673
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons