Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108073
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Baukutė, Ugnė
Supervisor: Pilelienė, Lina
Title: Skaitmeninės reklamos poveikis vartotojo pirkimo elgsenai
Other Title: The Impact of digital advertising on consumers’ buying behavior
Extent: 63 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Skaitmeninė reklama;Digital advertising;Marketingas;Marketing;Poveikis;Impact;Vartotojas;Consumer
Abstract: Baigiamojo bakalauro darbo tikslas yra, atlikus teorinį ir empirinį tyrinus, nustatyti kaip naudoti skaitmeninę reklamą, siekiant paveikti vartotojų elgseną. Darbe siekiama aptarti pagrindinius skaitmeninės reklamos rūšis, atrinkti kurios rūšys daro teigiamą, o kurie neigiamą, poveikį vartotojo pirkimo elgsenai. Pirmojoje darbo dalyje aiškinamasi skaitmeninio marketingo samprata, įeinančiojo bei išeinančiojo marketingo rūšys ir kas juos sudaro. Analizuojamos skirtingos reklamos rūšys bei jų naudingumas. Pirmojoje darbo dalyje buvo remtasi Lietuvos bei užsienio autoriais. Antrojoje darbo dalyje yra pristatomas atliktas skaitmeninės reklamos poveikio vartotojui tyrimas, pristatomi gauti tyrimo rezultatai. Atliekama tyrimo analizė ir pateikiamos jo išvados bei rekomendacijos skaitmeninės reklamos naudojimui. Atlikus tyrimą ir jo analizę, pateikiamos viso darbo išvados. Šiame darbe nustatyta, jog skaitmeninėje rinkoje, didesnį poveikį vartotojo pirkimo elgsenai turi įeinantysis marketingas. Jis daro teigiamą poveikį vartotojo pirkimo elgsenai, skatina potencialius klientus domėtis reklamuojamu produktu, įtraukia juos į diskusijas, sukuria glaudų ryšį ir tai daro pastebimą įtaką vartotojų norui įsigyti prekę, dėl matomos skaitmeninės reklamos poveikio.
The aim of the bachelor thesis is to determine how to use digital advertising to influence consumer behavior through theoretical and empirical research. The aim of the work is to discuss the main ways of digital advertising, to select which methods have a positive effect and which have a negative effect on consumer purchasing behavior. The first part of the work explains the concept of digital marketing, the methods of inbound and outbound marketing and what constitutes them. Different types of advertising and their usefulness are analyzed. The first part of the work was based on Lithuanian and foreign authors. The second part of the work presents the study of the impact of digital advertising on the consumer, presents the results of the study. The analysis of the research is performed and its conclusions and recommendations for the use of digital advertising are presented. After the research and its analysis, the conclusions of the whole work are presented. In this work, it was found that in the digital market, inbound marketing has a greater impact on consumer buying behavior. It has a positive effect on consumer buying behavior, encourages potential customers to take an interest in the advertised product, engages them in discussions, creates a close connection and this significantly influences the consumer to make a purchase due to the impact of visible digital advertising.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108073
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
ugnė_baukute_bd.pdf1.08 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

208
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

179
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.