Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108070
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatikos inžinerija / Informatics engineering (T007)
Author(s): Urnikytė, Gileta
Supervisor: Ščiglinskas, Edgaras
Title: Interaktyvi VšĮ „Edulandas“ žemėlapio aplikacija
Other Title: Interactive map application of VšĮ „Edulandas“
Extent: 57 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Interaktyvus;Žemėlapis;Aplikacija;Interactive;Map;Application
Abstract: Technologijoms tobulėjant, didelis informacijos kiekis dažniausiai pateikiamas naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis. Dauguma pažengusių įmonių jau turi savo interaktyvias aplikacijas, kuriomis suteikia vartotojams informaciją. Tačiau, dar visai neseniai įsikūrusi „Edulando“ vaikų edukacinė įmonė, neturi savo interaktyvios vaizdinės aplikacijos, kurią galėtų pateikti savo mažiesiems lankytojams. Kadangi „Edulandas“ turi savo pasaulio popierinį žemėlapį, nuspręsta sukurti žemėlapio aplikaciją, kurioje būtų Edulando pasaulio miestų ir teritorijų įdomiausi faktai ir istorijos. O tam, kad aplikacija būtų dar įdomesnė, sukurti „Edulando“ miestų ir teritorijų dėlionę. Šiam tikslui įgyvendinti, naudojama įvairios grafinių elementų kūrimo technologijos, bei aplikacijų kūrimo varikliai. Išanalizavus panašias interaktyvias aplikacijas, apžvelgus aplikacijų kūrimo technologijas, bei naudojantis vartotojo sąsajos kriterijais, sukurta VšĮ „Edulandas“ interaktyvus žemėlapis.
In technology improvement and large amount of information provided by digital means. Most businesses already have their own interactive apps that represents an information for users. New „Edulandas“ Children's Education Company has not its own interactive visual application that it could provide to young visitors. However „Edulandas“ has its own paper world map, so it was decided to provide an interactive map included with such as the most interesting facts and stories of Eduland's cities and territories around the its world. And to make the application even more interesting,, decided to create and integrate a puzzle game of Eduland cities and territories. To achieve this goal, use a variety of graphical element technologies, as well as application development engines. After analyzing similar interactive applications, reviewing application development technologies and using user interface criteria, was created an interactive map of Edulandas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108070
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
gileta_urnikyte_bd.pdf3.34 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.