Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108063
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vardauskaitė, Skirmantė,
Title: Virtualių simuliacijų naudojimas mokymosi motyvacijai didinti fizikos pamokose
Other Title: Usage of virtual simulations to increase learning motivation in physics lessons
Extent: 22 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Kompiuterinės simuliacijos;Computer simuliation;Motyvacija;Motivation;Fizika;Physics
Abstract: Fizikos mokymasis daugeliui mokinių yra laikomas sunkiu siekiu, kai kurie dėl to turi susiformavusį neigiamą požiūrį į fiziką. Todėl veiksmingas fizikos mokymas turi skatinti mokymąsi bei formuoti teigiamą požiūrį. Toks mokymasis vyksta tada, kai yra nukreiptas į interaktyvaus mokymosi kūrimą, siekiant palengvinti mokinių savarankišką mokymąsi ir sukaupiant pagrindines gamtos mokslo žinias. Viena iš motyvuojančių priemonių, kuri ne tik įtraukia mokinius, paverčia juos ne pasyviais stebėtojais, o aktyviais dalyviais – kompiuterinės simuliacijos. Tiriamojo darbo tikslas - įvertinti kompiuterinių simuliacijų naudą mokinių fizikos žinių gerinimui ir motyvacijai. Tyrimo objektas – mokinių stebėsenos rezultatų tradicinių pamokų metu ir mokinių nuomonės apie pamokas su simuliacijomis analizė. Šiame tyrime yra siekiama išnagrinėti, kokią įtaką turi kompiuterinių simuliacijų naudojamas fizikos pamokose mokinių įsitraukimui į pamoką, jų mokymosi motyvacijai ir žinių įsisavinimui. Tam pasirinkta kiekybinė metodologinė kryptis ir mokinių stebėjimas pamokų metu, atliekant praktinius darbus. Tiek apklausos rezultatai, tiek pačių mokinių išsakyta asmeninė nuomonė parodė, jog kompiuterinių simuliacijų naudojimas fizikos pamokose yra naudingas dalykas. Jos ne tik padaro pamoką įdomesne, sudomina mokinius, bet ir tuo pačiu palengvina pamokos teorinės medžiagos įsisavinimą, bet jos negali pakeisti tradicinių pamokų bei laboratorinių darbų su tikra įranga. Ypač tai akcentavo vyresnių klasių mokiniai, besiruošiantys laikyti fizikos egzaminą. Jie nuogąstauja, kad negalės tinkamai pasirengti egzaminui, jiems priimtinesnės tradicinės pamokos, mokiniai norėtų daugiau spręsti uždavinių nei atlikti praktinius darbus.
Learning physics is considered a difficult goal for many students and as result, some of them have a negative attitude towards physics. Therefore, effective teaching of physics must stimulate learning and form a positive attitude. Such learning takes place when it is directed to the creation of interactive learning in order to facilitate the students’ independent learning and accumulate basic knowledge in science. One of the motivating tools is computer simulations: they not only involve students and they become passive observers but they make them active participants. The aim of this research is to evaluate the benefits of computer simulations for the improvement and motivation of students' knowledge in physics. The object of the research is the analysis of the results of students’ monitoring during traditional lessons and students' opinions regarding the lessons with simulations. The aim of this study is to examine the impact of computer simulations used in physics lessons on students' involvement in the lesson, their motivation and knowledge acquisition. A quantitative research methodology was chosen for this. The teacher also observed the students during the lessons while they were doing practical work. Both the results of the survey and personal opinions expressed by the students themselves showed that the use of computer simulations in physics lessons is very useful. The computer simulations not only make a lesson more effective, the students are more interested, but at the same time they facilitate the assimilation of the lesson's theoretical material. However, computer simulations cannot replace traditional lessons and laboratory work with the real equipment. This was especially emphasized by the senior students who were preparing to take a physics exam. They were afraid they would not be able to prepare properly for the exam as traditional lessons are more acceptable for them and they wanted to solve problems more than do practical work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108063
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
skirmante_vardauskaite_psbd.pdf1.71 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.