Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108062
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Markauskas, Mantas
Supervisor: Kliučius, Almantas
Title: Plynojo kirtimo biržėse paliekamų medžių įvairovė ir jų dendrometriniai tyrimai
Other Title: Diversity of trees left in clear-cut areas and their dendrometric measurements
Extent: 52 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Plyni kirtimai;Clear cuts;Taksacija;Taxation;Biologinė medžių įvairovė;Biodiversity
Abstract: Tyrimo objektas ir vieta – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio plynojo kirtimo biržėse paliekama medžių įvairovė. Tyrimai atlikti Krosnos girininkijoje. Tyrimo tikslas: Įvertinti, pasirinkto nagrinėjamo laikotarpio, plynojo kirtimo biržėse paliekamų medžių įvairovę ir jų dendrometrinius rodiklius. Tyrimo aktualumas: Gebėjimas išsaugoti bei palikti tam tikrą medžių įvairovę kirtimų metu turėtų teigiamai paveikti biologinę miškų įvairovę. Tyrimo rezultatai: 2019 m. Krosnos girininkijos teritorijoje esančiuose miškuose daugiausiai paliekama pušų, eglių ir ąžuolų skaičiuojant vienetais (paliekamos pušys sudaro 43 proc., eglės – 25 proc., ąžuolai – 11 proc., o likusios medžių rūšys sudaro mažesnę procentinę dalį visame medžių skaičiuje). Gyvų ir negyvų medžių daugiausiai buvo Šc, Nc augavietėse. Išanalizavus Krosnos girininkijos plynojo kirtimo biržėse medžių skersmenis eglių daugiausia rasta 11-20 cm. (33,83 proc.) medžio skersmens ribose, t. y. 867 vnt. Tuo tarpu pušų daugiausia buvo palikta 31-40 cm. skersmens ribose, t. y. 365 vnt. Taip pat 31-40 cm. skersmens ribose buvo rasta ąžuolų, beržų bei drebulių. Plynojo kirtimo biržėse buvo išversti 87 gyvi medžiai, kurie priskirti vėjavartoms, o 50 gyvų medžių – nulaužti ir priskirti vėjalaužoms. Negyvų medžių, tiriamoje teritorijoje, priskirtų vėjavartoms buvo rasta 17 vnt., o vėjalaužoms priskirtų negyvų medžių rasta – 10 vnt.
Place and object of the research – the diversity of trees left in clear-cut areas of Veisiejai Regional Division of the State Forest Enterprise. The studies were perform in Krosna forest district. Aim of the research: to assess the diversity of trees left in clear-cut areas and their dendrometic measurements of the selected period. Relevance of the research: the ability to preserve and leave a certain diversity of trees during cutting should have a positive effect on the forest biodiversity. Results of the research: In 2019, in the forests of Krosna forest district. Pines, spruces, and oaks account for the highest number of the left trees (left pines account for 43 percent, spruces – 25 percent, oaks – 11 percent, and the remaining tree species make a smaller percentage in the total number of trees. The highest number of living and dead trees was found in the habitats Šc, Nc. Upon analyzing the diameter values of trees in clear-cut areas of Krosna forest district, most left spruces, i.e., 867 pcs., were within the range of 11-20 cm (33,83 percent). Meanwhile, most left pines, i.e., 365 pcs., were within the range of 31-40 cm. In addition, some oaks, birches, and aspens were found within the range of 31-40 cm. In the clear-cut areas, 87 living trees were felled and classified as coarse woody debris, and 50 living trees – felled and classified as windthrow. 17 pcs. of dead trees, classified as coarse woody debris, and 10 pcs. of dead trees, classified as windthrow, were found in the analyzed area.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108062
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
markauskas_mantas_bd.pdf6.88 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.