Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108052
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Gigevičiūtė, Evelina
Supervisor: Mickienė, Rūta
Title: Pramoninių ir komunalinių organinių atliekų priedų augalų auginimo substrate įtakos augalų biomasei tyrimas
Other Title: Investigation of the influence of industrial and municipal organic waste additives on plant growth substrate on plant biomass
Extent: 59 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Dirvožemis;Soil;Atliekos;Waste;augalai;Plants;Kompostavimas;Composting
Abstract: Didėjant žmonių populiacijai, didėja vartotojiškumas, kas lemia augantį atliekų kiekį pasaulyje. Didelis kiekis atliekų taip ir lieka nepanaudojamos. Atliekų perteklius, kaip žinoma, sukelia vandens, oro, dirvožemio taršą. Problemos sprendimo būdas būtų atliekas panaudoti kaip natūralias trąšas augalams, kas taip pat prisidėtų prie cheminių trąšų naudojimo poreikio. Šiame darbe tiriamas miglinių (varpinių) – Poaceae (Gramineae) šeimos augalų, tokių kaip eraičinas (Fertuca pratensis Huds.), motiejukas (Phleum pratense L.), miglė (Poa pratensis L.), svidrė (Lolium perenne L.) augimas skirtinguose substratuose bei augalų augimo, vystymosi ir vegetacijos atsakas į tręšimą komunalinėmis ir pramoninėmis trąšomis, nustatyta skirtingų substratų mikrobiologinė sudėtis. Nustatyta, kad ne visiems augalams augti tinta tų pačių atliekų buvimas substrate. Eksperimento metu pastebėta, kad kavos tirščiai, supuvę lapai, šakelės, javų atkotai ir šiukšlės daro teigiamą įtaką motiejuko ir svidrės augalų augimui. Eraičino ir miglės augimo tendencijos pastebėtos substrate su šakelėmis, taip pat eraičino augimo tendencija pastebima substrate su kavos tirščiais. Eksperimento metu nustatyta, jog dirvožemio tipas taip pat daro įtaką augalų augimui ir vystymuisi. Pastebėta, kad augalai motiejukas ir svidrė geriausiai auga biohumuso dirvožemyje, o eraičinas ir miglė geriausiai auga biohumuso ir pabėgių mišinyje.
As the population grows, consumption increases, which leads to a growing amount of waste in the world. A large amount of waste remains unused. Excessive waste is known to cause pollution of water, air and soil. A way to solve this problem is to use waste as a natural fertilizer for plants, which will also contribute to the need for the use of chemical fertilizers. This article examines the growth of Poaceae plants such as fescue (Fertuca pratensis Huds.), Timothy (Phleum pratense), mistletoe (Poa pratensis L.), ryegrass (Lolium perenne L.) in various substrates, as well as growth, development and reaction plants to vegetation. When applying fertilizers with urban and industrial fertilizers, the microbiological composition of various substrates was determined. It was found that not all plants grow the same waste in the substrate. During the experiment, it was noticed that coffee grounds, rotten leaves, twigs, cereal husks and garbage positively affect the growth of timothy and ryegrass plants. Fescue and fog growth trends were observed in a substrate with branches, as well as a tendency for fescue growth in a substrate with coffee grounds. The experiment found that the type of soil also affects the growth and development of plants. It was noted that timothy and ryegrass plants grow best in biohumus soil, and fescue and fog grow best in a mixture of biohumus and sleepers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108052
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
evelina_gigeviciute_bd.pdf2.49 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.