Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108051
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Gerbenytė, Kamilė
Supervisor: Jankauskas, Gediminas
Title: Dokumentinio kino komunikacijos būdai. Nepatogaus kino atvejis
Other Title: Methods of communication of documentary film: the case of film festival "Inconvenient film"
Extent: 49 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Dokumentika;Documentary;Kinas;Cinema;Komunikacija;Communication
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - analizuoti dokumentinio kino komunikacijos būdus, pasitelkiant kino festivalio pagalbą. Teorinėje dalyje aptariama dokumentinio kino istorija, susipažįstama su pirmais šio kino istoriniais faktais ir pradininkais, kaip buvo kuriami ir suprantami pirmieji filmai. Analizuojama atsiradimo pradžia, veiklos vystymasis ir poveikis visuomenei, taip pat kaip atsiradimas paveikė visuomenės požiūrį į kiną ir kaip pasireiškė pakitimas. Susipažįstama su tolimesne dokumentinio kino veikla, kaip vystosi komunikacija ir kokie aktualiausi jos pateikimo būdai. Remiantis informaciniais šaltiniais analizuojamas dokumentikos populiarumas, dėliojami faktai ir trumpos išvados. Trumpai aptariamos festivalių temos ir jų pateikimas kino filmuose. Daugiausia dėmesio skiriama festivalio „Nepatogus kinas“ veiklos, tikslų ir teikiamos naudos analizei, išskiriami festivalio filmai ir aptariami jų tikslai. Aiškinamasi kaip atrenkami šio festivalio filmai ir svarbiausi aspektai, kuriais yra remiamasi. Analitinėje dalyje atliekamas kiekybinis tyrimas, pasitelkiant apklausos metodą. Tyrimo tikslas - sužinoti dokumentinio kino populiarumą ir poveikį visuomenei, išskiriant kino festivalį „Nepatogus kinas“. Norima sužinoti ar žmonės domisi analizuojamo kino tipo kuriamais filmai, kaip jie juos supranta ir kokią naudą įžvelgia. Svarbu suprasti ar dokumentika yra teigiama ir naudinga žiūrovams.
The object of the final work is to study the documentary housing of film communication with the help of a film festival. The theoretical part discusses the history of documentary cinema, gets acquainted with the first historical facts and pioneers of this cinema, how the first films were created and understood. The onset of emergence, the development of activities, and the impact on society are analyzed, as well as how the emergence affected society’s attitudes toward cinema and how change manifested itself. Get acquainted with the further activities of documentary cinema, how communication develops and what are the most relevant ways of presenting it. Based on the information sources, the popularity of the documentary is analyzed, the facts and short conclusions are set. The themes of the festivals and their presentation in films are briefly discussed. The themes of the festivals and their presentation in films are briefly discussed. The focus is on the analysis of the activities, goals and benefits of the festival "Inconvenient Cinema", the films of the festival are singled out and their goals are discussed. Explains how the films of this festival are selected and the most important aspects that are relied upon. In the analytical part, a quantitative study is performed using a survey method. The aim of the research is to find out the popularity and impact of documentary cinema on society, distinguishing the film festival "Inconvenient Cinema".
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108051
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
kamile_gerbenyte_bd.pdf.679.09 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.