Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108044
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Cui, Shuo
Supervisor: Žindžiuvienė , Ingrida Eglė
Title: Methods of teaching reading in EFL classes at primary schools in China
Other Title: Mokymo skaityti metodai per anglų kalbos pamokas Kinijos Liaudies Respublikos pradinio ugdymo mokyklose
Extent: 33 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Methods of teaching reading;Primary schools;Mokymo skaityti metodai;China;Pradinis ugdymas;Kinija
Abstract: The thesis “Methods of Teaching Reading in EFL Classes at Primary School in China” analyses the process of teaching reading during EFL classes for young learners. The aim of the research is to discuss the methods of teaching reading in EFL classes at Chinese primary school. The objectives of the research include the following issues: description of young learners in primary school; description and analysis of reading activities in EFL classes for young learners. The main idea of this research is to reveal how the methods of teaching reading are applied in EFL classes at primary schools in China. The theoretical part of the research discusses the concept of reading, explains the basic principles and presents the main types of reading methods. Additionally, this part reveals the advantages of reading learning based on specific method. The third section discusses the characteristics of young learners in primary school. The practical part analyses the concrete implementation of certain reading method in EFL classes, including ways of teaching designing and reading activities; prevailing reading activities and techniques, which are based on specific reading method will be discussed; therefore, the use of the method is analysed and the variety of related reading activities in chosen EFL textbooks is discussed. Some samples of reading activities in EFL textbooks will be provided in order to analyse possible ways on how to improve the efficiency of teaching. The conlusions are drawn on research findings that prove the benefits and advantages of teaching reading based on the analysed methodology.
Darbe “Skaitymo mokymo metodai EFL klasėse pradinėje Kinijos mokykloje” analizuojamas skaitymo mokymo procesas anglų kalbos pamokose jaunesniojo mokyklinio amžiaus grupėse. Tyrimo tikslas - aptarti skaitymo mokymo metodus taikomus anglų kalbos pamokose Kinijos pradinėse mokyklose. Tyrimo tikslai apima šiuos klausimus: jaunų besimokančiųjų apibūdinimas pradinėje mokykloje; skaitymo veiklos aprašymas ir analizė anglų kalbos pamokose. Pagrindinė šio tyrimo idėja yra atskleisti, kaip skaitymo mokymo metodai taikomi anglų kalbos pamokose Kinijos pradinėse mokyklose. Teorinėje tyrimo dalyje aptariama skaitymo samprata, paaiškinami pagrindiniai principai ir pristatomi pagrindiniai skaitymo metodų tipai. Be to, šioje dalyje atskleidžiami mokymosi, paremto konkrečiu metodu, pranašumai. Trečiajame skyriuje aptariamos jaunų besimokančių asmenų savybės pradinėje mokykloje. Praktinėje dalyje analizuojamas konkretus tam tikro skaitymo metodo įgyvendinimas anglų kalbos pamokose, įskaitant mokymo projektavimo ir skaitymo veiklos mokymo būdus; aptariamos vyraujančios skaitymo veiklos ir būdai, kurie grindžiami konkrečiu skaitymo metodu. Analizuojamas metodo panaudojimas ir aptariama susijusių skaitymo būdų įvairovė pasirinktuose anglų kalbos vadovėliuose, naudojamose pradinėse mokyklose Kinijoje. Pateikiami skaitymo veiklos pavyzdžiai, siekiant išanalizuoti galimus mokymo efektyvumo didinimo būdus. Daromos išvados dėl tyrimų rezultatų, kurie įrodo skaitymo mokymo naudą ir pranašumus, remiantis analizuota metodika.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108044
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
shuo_cui_bd.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.