Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108041
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatikos inžinerija / Informatics engineering (T007)
Author(s): Paukštė, Vakaris
Supervisor: Kasperiūnienė, Judita
Title: Papildytos realybės interaktyvus žemėlapis
Other Title: Augmented reality interactiv map
Extent: 51 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Papildyta realybė;Interaktyvus;Maišytuvas;Augmented reality;Interactive;Blender
Abstract: Šiuo metu Lietuvoje nėra universitetų, kurie studijų mugių metu, savo fakultetus ir jų pastatus pristatytų interaktyvaus žemėlapio pagalba. Šio žemėlapio pagalba, būsimi studentai galės susipažinti su VDU fakultetų pastatais ir išvysti svarbiausią informaciją apie juos. Pagrindinis šio darbo tikslas – sukurti Vytauto Didžiojo universiteto, papildytos realybės interaktyvų fakultetų žemėlapį ir išnagrinėti papildytos realybės galimybes. Pirmoje darbo dalyje aptariama Lietuvos situacija technologijų srityje, jaunų žmonių prisitaikymas prie papildytos realybės technologijų. Taip pat išanalizuojami keli interaktyvūs, papildytos realybės žemėlapiai. Antroje darbo dalyje išanalizuojama 3D grafika, jos kūrimas, palyginamos programos, skirtos 3D grafikai kurti. Taip pat analizuojamos papildytos realybės galimybės, veikimo principas ir papildytos realybės objekto įvertinimo tipai. Paskutinėje dalyje aprašomas žymeklio kūrimas, 3D pastatų modeliavimas su programa „blender“, interaktyvaus žemėlapio sukūrimas pasinaudojus „Unity“ varikliu ir sukurtos studijos pritaikymas. Gauti rezultatai ir išvados: atlikta mokslinių šaltinių analizė, sukurtas papildytos realybės interaktyvus fakultetų žemėlapis ir išnagrinėtos galimybės.
Currently, no universities in Lithuania exhibit their faculties and facilities at study fairs using an interactive map. With the help of this map, prospective students can get acquainted with the buildings of VMU faculties and find out the most important information on each of them. The main goal of this work is to create an interactive augmented reality map for Vytautas Magnus University and to analyse the possibilities of AR. The first part of the project is focused on analysing the state of technology in Lithuania and the adaptation of the young generation to augmented reality technologies. A few interactive AR maps are also analysed in this part. 3D graphics creation and programs used to develop it are analysed in the second part of the paper. The possibilities, functionality and object assessments of augmented reality are also analysed. The last part describes the creation of a marker, the 3D building sculpting process using the program "Blender", the interactive creation of a map using the "Unity" engine and the application of the created studio. Results and conclusions obtained: The analysis of new scientific sources has been done, an interactive AR map of the faculties has been created and the possibilities have been analysed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108041
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
vakaris_paukste_bd.pdf3.22 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons