Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108037
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽilinskas, Gintaras-
dc.contributor.authorKalitončik, Jurgita-
dc.date.accessioned2020-06-10T13:52:50Z-
dc.date.available2020-06-10T13:52:50Z-
dc.date.issued2020-06-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/108037-
dc.description.abstractAnalizuojant mokslinę literatūrą visuomenės dalyvavimą aplinkos apsaugos viešojoje politikoje procese, pateikta teorinė dalis, kurioje analizuojami pagrindiniai aplinkos apsaugos NVO dalyvavimo principai, bei aplinkos apsaugos teisinis reglamentavimas bei pati aplinkosauginių organizacijų veikla Lietuvoje. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama dalyvavimo samprata, būdai, formos, NVO dalyvavimo galimybės, analizuojami aplinkosauginių NVO ir valstybinių institucijų bendradarbiavimo būdai, iškylantys sunkumai. Antrajame skyriuje peteikiama išsami teisės aktų, reglamentuojančių piliečių ir aplinkos apsaugos NVO dalyvavimą viešojoje politikoje, analizuojamos Lietuvoje veikiančios aplinkos apsaugos nevyriausybinės organizacijos, veiklos formos bei prioritetai. Atlikto Vilniaus miesto nevyriausybinių aplinkos apsaugos organizacijų dalyvavimas viešajame sektoriuje tyrimo analizė pateikiama trečiojoje darbo dalyje. Šį tyrimą sudaro dvi dalys: aplinkos apsaugos nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla Vilniaus miesto savivaldybėje analizė, kurioje pateikiama nevyriausybinių aplinkos apsaugos organizacijų veikla Vilniaus mieste, kokie teisiniai dokumentai padeda reglamentuoti jų veiklą ir dalyvavimą savivaldybėje, su kokiais sunkumais tenka susidurti dalyvaujant ir skatinant dalyvauti vilniečius aplinkos apsaugos politikoje. Kita tyrimo dalis yra – aplinkos apsaugos nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo politikoje galimybės. Šios galimybės išskiriamos į dvi klasifikacijas – galimybė dalyvauti viešojoje politikoje ir piliečių motyvacija dalyvaujant aplinkos apsaugos procese. Čia atskleidžiama kokios sąlygos yra sudaromos visuomenei dalyvauti aplinkos apsaugos politikoje, kokiais būdais ir veiksmais yra skatinama dalyvauti, kokie sunkumais iškyla įgyvendinant piliečių dalyvavimą aplinkos aspaugos politikoje. Kita kategorija yra motyvacija, joje sužinome kas motyvuoja ir kas ne, ir kokie veiksniai skatina dalyvavimą viešojoje politikoje. Remiantis nagrinėta literatūra ir atlikto tyrimo rezultatais darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.lt
dc.description.abstractAnallyzing the scientific literature on public participation in the environmental protection process in public policy, a theoretical part is presented, which analyzes the main principles of paticipation of Envoronmental NGO‘s, as well as environmental legal regulation and the activities of environmental organization in Lithuania. The first part of the work presents the concept of partocipation, methods, forms, opportunities for NGO participation, analyzes the ways of cooperation between environmental NGO‘s and state institutions, the difficulties that arise. The second chapter provides a detailed analysis of the legal acts regulating the participation of citizens and environmental NGO‘s in public policy and analyzes the forms and priorities of environmental non-governmental organizations operating in Lithuania. The analysis of the research of the participation of Vilnius city non-governmental environmental protection organizations in the public sector is presented in the thirrd part of the work. This study consists of two parts : analysisof environmental non-governmental organizations and their activities in Vilnius City municipality, which presents the activities of NGO‘in Vilnius city what legal documents help to regulate their activities and participation in the municipality, what difficulties are encountered in protection policy. Another part of the study is the possibilities of participation of environmental non-government organizations in politics. These opportunties are divided into two classifications : participoation in public policy and motivation of citizens to participate in the environmental process. It reveals the conditions for public participation in environmental policy, the ways and means of encouraging paticipation, and the difficulties encountered in implementing citizen participation in environmental policy.Another category is motivation in which we learn what motivates and what does not, and what factors encourage participation in public policy. Based on the analyzed literature and the results of the research, the conclusions and recommendations are presented at the end of the work.en
dc.description.sponsorshipPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipViešojo administravimo katedralt
dc.format.extent86 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectAplinkosaugalt
dc.subjectNevyriausybinės organizacijoslt
dc.subjectDalyvavimaslt
dc.subjectPiliečiailt
dc.subjectEnvironmentalen
dc.subjectNon-government organizationen
dc.subjectParticipationen
dc.subjectCitizensen
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleNevyriausybinių aplinkos apsaugos organizacijų dalyvavimas viešajame sektoriuje: Vilniaus miesto savivaldybės atvejislt
dc.title.alternativeInvolvement of environmental protection NGO's in the public sector: the case of Vilnius municipalityen
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20250622-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)
Files in This Item:
jurgita_kalitoncik_bd.pdf1.25 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.