Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108023
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Skiedra, Modestas
Supervisor: Rakštys, Rolandas
Title: Inovatyvių žolinių pašarų gamybos technologijų diegimas A. Rimkevičiaus ūkyje
Other Title: Implementation of innovative grass fodder production technologies in A. Rimkevičius farm.
Extent: 19 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Inovacijos;Innovations;Technologijos;Technologies;Biologinis stimuliatorius;Biological stimulant
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti ekonominį efektą panaudojus biologinio stimuliatoriaus (Ferbanat L.). Uždaviniai: 1) Išanalizuoti inovatyvių technologijų sampratą ir pasirinkti metodus technologijų efektyvumui vertinti; 2) Paskaičiuoti augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos vertę; 3) Paskaičiuoti patiriamas ūkininko išlaidas naudojant biologinį stimuliatorių ir nenaudojant; 4) Nustatyti kuri iš naudojamų technologijų auginant žolyną yra efektyvesnė. Tyrimo rezultatai: Išnagrinėta inovacijos reikšmė, inovacijų samprata, inovacijų pritaikymas žemės ūkyje ir versle. Tiriamas užauginamo žolyno kiekis, rulonų skaičiumi. Skaičius proporcingai augo naudojus biologinį stimuliatorių po 1 l ha-1 ir 2 l ha-1. Galima pastebėti, kad panaudojus didesni kiekį biologinio preparato, buvo gauta didesni kiekiai žolyno. Auginant sėtiną žolyną ir panaudojus 1 l ha-1 ir 2 l ha-1 biologinio stimuliatoriaus, išlaidos tenkančios vienam hektarui didėjo. Panaudojus 2 l ha-1 biostimuliatoriaus, patiriamos išlaidos buvo mažesnės, nei gaunamas pelnas už parduodamus mėsinius galvijus. Todėl galima teigti, kad ūkininkui naudojant 2 l ha-1 biologinio stimuliatoriaus, šita inovatyvi technologija yra veiksminga ir efektyvi, nes gali padidinti užauginamo žolyno kiekį ir taip ūkininkui padedant plėsti savo mėsinių galvijų ūkį.
Research aim - to determine the economic effect of using a biological stimulant (Ferbanat L.). Objectives: 1)Analyze the concept of innovative technologies and choose methods to evaluate the effectiveness of technologies; 2) Calculate the value of crop and livestock production; 3) Calculate the costs incurred by the farmer with and without the use of a biological stimulator; 4) Determine which of the technologies used in growing the lawn is more efficient. Research results: The significance of innovation, the concept of innovation, the application of innovation in agriculture and business are examined. The amount of grown grassland is studied, the number of rolls. The number increased proportionally with the use of biological stimulants at 1 l ha-1 and 2 l ha-1. It can be observed that the use of higher amounts of biological preparation resulted in higher amounts of grassland. The cost per hectare increased with the cultivation of sown grassland and the use of 1 l ha-1 and 2 l ha-1 biological stimulator. With the use of a 2 l ha-1 biostimulator, the costs incurred were lower than the profits from the sale of beef cattle. Therefore, it can be said that by using a 2 l ha-1 biological stimulator for the farmer, this innovative technology is efficient and effective as it can increase the amount of grassland grown and thus help the farmer to expand his beef cattle farm.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108023
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
modestas_skiedra_bd.pdf869.11 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.