Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108013
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gabševičiūtė, Ernesta
Supervisor: Stankevič, Ernesta
Title: Conceptualization of happiness in English and Lithuanian fiction: a corpus based approach
Other Title: Laimės samprata anglų ir lietuvių grožinėje literatūroje: tekstynais paremtas tyrimas
Extent: 62 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Anglų kalba;English;Lietuvių kalba;Lithuanian;Metaforos;Metaphors;Corpus;Tekstynas;Laimė;Happiness
Abstract: Šio tyrimo tikslas buvo palyginti ir sugretinti LAIMĖS (HAPPINESS) metaforas, kad būtų galima suprasti, kaip lietuviai ir anglai supranta laimę grožinėje literatūroje ir detalizuoja kai kuriuos kultūrinius ir kalbinius specifinius abiejų kalbų aspektus. Iš anglų ir lietuvių tekstynų buvo išrinktos ir analizuojamos 185 anglų ir 190 lietuvių metaforos. Buvo naudojami keli metodai: tekstynais paremtas, kokybinis metodas ir lyginamosios analizės metodas. Kokybinis metodas buvo naudojamas siekiant suprasti kaip lietuviai ir anglai vartoja ir supranta laimę. Lyginamoji analizė atlikta bandant surasti panašumus ir skirtumus tarp lietuvių ir anglų laimės sampratos metaforose. Labiausiai paplitusios grožinėje anglų ir lietuvių literatūroje laimės sampratos buvo: LAIMĖ KAIP OBJEKTAS, LAIMĖ KAIP SKYSTIS TALPYKLOJE, LAIMĖ KAIP ŠVIESA. Lietuviškoje grožinėje literatūroje laimė dažniausiai personifikuojama, žmogaus savybes priskiriant abstrakčiai emocijai. Be to, įprasta tą abstrakčią emociją –LAIMĘ, paversti konkrečiu objektu, tai, ką galima paliesti, rasti ar perkelti iš vienos vietos į kitą. Anglų kalbos grožinėje literatūroje laimė dažniausiai išreiškiama kaip ŠVIESA. Kas yra gana aišku, nes laimė yra emocija, nurodanti pozityvumą, o šviesa dažniausiai asocijuojama su džiaugsmu, gėriu, pozityvumu.
The aim of the present study was to compare and contrast HAPPINESS metaphors in order to understand how Lithuanian and British people conceptualise happiness in fiction and elaborate on some cultural and language-specific aspects in the two languages. 185 English and 190 Lithuanian metaphors were subjected to the analysis from the British and Lithuanian corpora. There were several methods used: a corpus based method, qualitative method and a contrastive analysis method. A corpus-based method was used to gather the metaphorical expressions and then to extract the name of the mappings. The contrastive analysis was used to present what are the similarities and differences of conceptualization of HAPPINESS in English and Lithuanian fiction. The most common conceptualizations of happiness in both English and Lithuanian corpora in fiction sub-corpus were: HAPPINESS AS AN OBJECT, HAPPINESS IS A FLUID IN A CONTAINER and HAPPINESS IS LIGHT. In Lithuanian fiction, happiness is mostly personified, assigning human characteristics to an abstract emotion. What is more, it is common, to make that abstract emotion – HAPPINESS into a concrete object, something that can be touched, found or moved from place to place. In English fiction, happiness is mostly expressed as A LIGHT. Which is quite simple, happiness is an emotion that denotes positivity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108013
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on May 1, 2021

Download(s)

21
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons