Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108008
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Nimirovskaja, Julija
Supervisor: Petronienė, Eglė
Title: Diachronic Features of English Synonyms for Actions of Movement
Other Title: Diachroninės anglų kalbos sinonimų išreiškiančių veiksmus ypatybės
Extent: 45 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Semantinis pokytis;Semantic change;Sinonimai;Synonyms;Veiksmažodžiai;Verbs
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas yra ištirti angliškų sinonimų reikšmių pokyčius ir nustatyti, ar jie vyksta reguliariai. Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: (1) nustatyti angliškų sinonimų kilmę ir apibūdinti etimologinę įvairovę; (2) nustatyti semantinius pokyčius, panašios reikšmės žodžius, vykstančius jų istorinėje raidoje; ir 3) nustatyti vyraujančius semantinių pokyčių modelius. Tikslas buvo pasiektas panaudojant kokybinį tyrimo metodą. Atlikta 11 dažniausiai vartojamų žodžių, vartojamų rašytine ir šnekamąja anglų kalba, reikšmių ir jų sinonimų analizė. Vienuolika sinonimų grupių sudarė 62 žodžius. Tyrime pagrindinis dėmesys buvo skiriamas dviejų prasmių pokyčių tradicijoms - praplečiant ir susiaurinant, taip pat žodžio reikšmės atnaujinimas bei sumažinimas. Analizės rezultatai parodė, kad angliškų sinonimų reikšmės paprastai plečiasi. Be to, kokybinis analizės komponentas buvo skirtas nustatant tiesioginius ryšius tarp sinonimijos kilmės ir žodžių, kaip savarankiškų kintamųjų, funkcionalumo laikotarpyje anglų kalboje. Taigi, po analizės išnagrinėjimo nustatyta, kad: anglų sinonimų grupes sudaro žodžiai, atėję į kalbą skirtingais istoriniais laikotarpiais; vidurio anglų kalbos žodžiai patyrė didžiausią pokyčių įvairovę; anglų kalba neturi sinonimų grupių, susidedančių iš žodžių, atėjusių į kalbą tuo pačiu istoriniu laikotarpiu. Svarbu paminėti, kad sinoniminių grupių semantiniai pokyčiai nepriklauso nuo žodžių kilmės.
The aim of the thesis is to investigate the changes in the meanings of English synonyms and to determine whether they occur in a regular way. To achieve the aim, the following objectives were set: (1) identify the origin and describe the etymological diversity of English synonyms; (2) to determine semantic changes words of similar meanings undergo in their historical development; and (3) to establish the prevailing patterns of semantic change. The aim was achieved by employing qualitative research method. An analysis of the meanings of the 11 most frequently used words in written and spoken English and their synonyms was performed. The eleven synonymic groups made a total of 62 words. The research focused on two traditions of changes in meaning - broadening and narrowing as well as amelioration and pejoration. The results of the analysis showed that the meanings of English synonyms tend to broaden. Furthermore, the qualitative component of the analysis focused on establishing direct relationships between origin of synonymy, and the time period of a word’s functionality in English as independent variables. In this regard, the analysis established that: English synonymic groups are composed of words that came into the language at different historical periods; words in the period of Middle English underwent the biggest variety of changes; English has no synonymic groups consisting of words that came into the language at the same historical period. It is important to mention that semantic changes in synonymic groups do not depend on the origin of the words.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108008
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons