Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108006
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Greičius, Ovidijus
Supervisor: Eidukevičiūtė, Julija
Title: Priklausomybėmis sergančių asmenų gyvenimo istorijos: nuo vaikystės traumos iki sveikimo
Other Title: Life stories of people with addictions: from childhood trauma to recovery
Extent: 53 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Priklausomybė;Addiction;Vaikystės trauma;Childhood trauma;Gyvenimo istorija;Life story
Abstract: Psichoaktyvių medžiagų vartojimo tema nėra nauja, bet kalbant apie priklausomybes, šiandienėje visuomenėje skaudžiausia tai, kad minėtas medžiagas pradeda vartoti vis jaunesni asmenys. Tam įtakos turi daug įvairių faktorių, bet patys ryškiausi - artima aplinka. Patirtos traumos ir aplinka, kurioje taip pat vartojama, priimama kaip savaime suprantamas reiškinys, ir dažnai net artimieji inicijuoja pirmuosius pavartojimo atvejus arba suteikia tam geras sąlygas. Tad buvo svarbu suprasti, kokiais būdais galima būtų suteikti pagalbą, kaip vykdyti prevencines veiklas, kad ankstyvojoje vaikystėje vaikai nutolintų pirmuosius psichotropinių medžiagų pabandymus. Šiuo tyrumu siekiama atpažinti faktorius, kurie palaiko žmogų ir motyvuoja sveikimo procesą, vertinant vaikystės traumos kontekstą. Bakalauro darbe aptariama priklausomybės samprata, tai, kaip priklausomybė apima visą asmens būtį, teorijos, aiškinančios priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą, bei pagalbos būdai. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti asmenų, sergančių priklausomybėmis, patirtas vaikystės traumas. 2. Apžvelgti asmenų, sergančių priklausomybėmis, psichotropinių medžiagų vartojimą. 3. Atskleisti asmenų, sergančių priklausomybėmis, sveikimo prielaidas. Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinktas kokybinis tyrimas ir pasirinktas gyvenimo istorijos metodas. Tyrimas vyko 2020 m. sausio-kovo mėnesiais. Tyrimo metu buvo pasirinktos trys pagrindinės temos ir baziniai klausimai bendriesiems duomenims užfiksuoti. Tyrime dalyvavo 5 dalyviai, su kiekvienu buvo susitikta po tris kartus. Tyrimo dalyviai tyrimo metu patyrė 2-18 metų sveikimo - nevartojimo laikotarpius. Tyrimo dalyvių amžius tyrimo metu - 31-59 metai. Tyrimo rezultatai parodė, kad visų tyrimo dalyvių šeimose buvo bent vienas asmuo, kurio alkoholio vartojimas kėlė sunkumų visai šeimai, be to, visi dalyviai turėjo nemažai juos traumuojančių patirčių artimoje aplinkoje. Tyrimo dalyvių vartojimo pradžia svyruoja tarp 6-13 metų. Vieni tai padarė iš smalsumo, nes augo aplinkoje, kurioje tai buvo toleruojama, kiti - dėl noro atsipalaiduoti, vartojimo pradžią daugumai tyrimo dalyvių inicijavo artimi asmenys. Vėliau įnikus vartoti medžiagas, iš to ištrūkti buvo sunku, ir tik kritinės situacijos privertė tyrimo dalyvius susimąstyti. Visiems tyrimo dalyviams sveikimo svarbiausi aspektai buvo kitų žmonių palaikymas, 12 žingsnių programa, savigalbos grupės, reabilitacija, „Minesotos“ programa.
The topic of psychoactive substance use is not new, but when it comes to addictions, the most painful thing in today’s society is that it is starting to be used by younger and younger people. This is influenced by many different factors, but the most striking is the close environment. This is the trauma experienced and the environment in which it is also consumed is taken for granted and often even relatives initiate the first uses or provide good conditions for it. So it was very important to understand the ways how preventive services should be provided so that at least the first experiments of young people could be delayed, that they did not occur in early childhood. It was important to understand the factors that support a person more, both not to start using psychoactive substances, and the factors that support and motivate the healing process in the context of childhood trauma. The bachelor's thesis discusses the concept of addiction, how addiction includes the whole of a person's existence, theories explaining the use of addictive substances, and ways of helping. Objectives of the research: 1. To reveal the childhood traumas experienced by people with addictions. 2. To review the use of psychotropic substances in people with addictions. 3. To reveal the preconditions for the recovery of persons with addictions. To achieve the aim of the study, a qualitative study was chosen and a life history method was chosen. The study was conducted in January-March 2020. During the study, three main topics and basic questions were selected to capture the overall data. The study involved 5 participants, three meetings each. The study participants had recovery - non-consumption periods from 2 to 18 years during the study. The age of the study participants during the study was 31-59 years. The results of the study revealed that there was at least one person in the families in all research participants who had alcohol issues, and all participants had a number of traumatic experiences in their immediate environment. For the first experiments, the majority of study participants were initiated by close family members. The period of first experiments of the study participants ranges from 6 to 13 years. Later, immersed in the use of substances and escaping from it was difficult and only critical situations made them to take a thought. For all study participants, the most important aspects of recovery were support for other people, a 12-step program, self-help groups, rehabilitation, and the "Minnesota" program.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108006
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
ovidijus_greicius_bd.pdf505.58 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

127
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.