Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108002
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Šilanskas, Mantas
Supervisor: Barzdaitis, Vytautas
Title: Autobusų parko transporto priemonių gedimų registravimo informacinė sistema
Other Title: Bus depot vehicle malfunction registration system
Extent: 47 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: IT sistema;Grafinė vartotojo sąsaja;IT systems;Graphical user interface
Abstract: Šiame darbe aprašomas Kauno autobusų parkui skirtos transporto priemonių gedimų registravimo sistemos kūrimas, aiškinami projektavimo ir programavimo metu įgyvendinti sprendimai. Kuriama sistema skirta informacijai apie transporto priemones, grįžtančias į autobuso parką po reiso, surinkti. Remiantis šia informacija, yra nusprendžiama, ar transporto priemonė yra techniškai tvarkinga ir gali būti toliau eksploatuojama kitame reise. UAB „Kauno autobusai“ pradėjus naudoti šią sistema buvo struktūrizuotas ir susistemintas transporto priemonių priėmimo į autobusų parką procesas. Įvade pateiktas sistemos tikslas, numatyti uždaviniai tikslui pasiekti. Pirmajame skyriuje pateikiama tokio pobūdžio informacinių sistemų kūrimo analizė, jų tipai. Antrajame skyriuje pristatomi išsikelti sistemos funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai. Trečiajame skyriuje pateiktas sistemos funkcijų projektavimas ir grafinės vartotojo sąsajos prototipai. Ketvirtajame skyriuje aprašomas sistemos programinės įrangos kūrimo procesas, naudotos technologijos, papildomos bibliotekos, sistemos logikos ir grafinės vartotojo sąsajos programavimo etapai. Penktajame skyriuje pateikti rezultatai, išvados, įvardintos tobulinimo galimybės.
The Bachelor thesis implemented solutions during the development, explanatory design, and programming of vehicle malfuction registration systems from Kauno Autobusai (Kaunas Busses) company. The system being developed is designed to collect information on vehicles returning to the bus depot after a trip. On the basis of this information, it is decided whether the vehicle is in good technical condition and can continue to be used on another trip. When Kauno Autobusai (Kaunas Busses) company started using this system, the process of accepting vehicles into the bus depot became structured and systematized. The introduction presents the tasks examined during system development in more detail. The first chapter presents the analysis of the development of such information systems, their types. The second chapter presents the functional and non-functional requirements of the system. The third chapter presents the design of system functions and prototypes of the graphical user interface. The fourth chapter describes the system software development process, technologies used, additional libraries, system logic, and graphical user interface programming steps. The fifth chapter presents the results, conclusions, and identifies opportunities for improvement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108002
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
mantas_silanskas_bd.pdf1.44 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.