Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108001
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Martyna, Motiejūnaitė
Supervisor: Simanaitienė, Raimonda
Title: Socialinių tinklų įtaka jaunimo madai
Other Title: The influence of social networks on youth fashion
Extent: 58 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Mada;Fashion;Socialiniai tinklai;Social networks;Komunikacija;Communication
Abstract: Savęs suvokimas – svarbus jauno žmogaus gyvenimo aspektas. Dėl šiandien greitai plintančių ir populiarėjančių socialinių tinklų komunikacijos jaunas žmogus gali atrasti daug savęs realizavimo priemonių. Viena iš jų – mada. Mada jaunam žmogui yra tarsi būdas parodyti save koks jis yra arba kokiu nori būti. Mada, kaip reiškinys, yra gana dažnas, šiuo žodžiu galima apibūdinti begalę sričių. Tad pirmoje darbo dalyje, naudojant mokslinę literatūrą, aptarta mados sąvoka bei kaip madą suvokia jaunas žmogus. Peržvelgti pagrindiniai mados principai iš jaunimo perspektyvos bei išanalizuotos ir aptartos jaunimo subkultūrinės grupės. Taikant mokslinę literatūrą, išanalizuoti pagrindiniai jaunimo mados, kaip visuomenės reiškinio, aspektai, taip pat mados šiuolaikinės tendencijos bei prisiliesta prie mados sąvokos reikšmės. Mados industrija socialiniuose tinkluose yra gana dažnas reiškinys. Taip pat pastaruoju metu vis labiau populiarėja prekyba internetu. Tačiau svarstant apie dabartinį laikotarpį, socialiniai tinklai tapo mūsų gyvenimo dalimi: ne tik viešinant nuotraukas, bet ir komunikuojant su seniai matytais žmonėmis. Vis dažniau pastebima, jog jaunas žmogus socialiniuose tinkluose praleidžia daug laiko, ir tai daro įtaką internetinių parduotuvių klestėjimui. Tad naudojant internetinių šaltinių informaciją, antrame skyriuje aptarta socialinių tinklų raida, išsiaiškintos pagrindinės socialinių tinklų tendencijos bei jaunimo požiūris į juos. Apžvelgta, kaip su tuo susijusi nuomonės formavimo tendencijos, rinkodara bei išanalizuotos pagrindinės komunikacijos priemonės. Aptarta socialinių tinklų įvairovė bei svarbiausios kiekvieno socialinio tinklo funkcijos bei pranašumai. Norint atskleisti jaunų žmonių požiūrį į socialinių tinklų poveikį mados komunikavimo srityje, pasitelkiamas kiekybinis tyrimas: internetinė apklausa. Tyrimo metu, išanalizavus gautus respondentų atsakymus, išnagrinėti trijų nuomonės formuotojų (Naglio Bieranco, Karolinos Meschino, Natalijos Bunkės), šiandieninėje visuomenėje darančių įtaką jaunimui ir kitoms amžiaus grupėms, puslapiai. Apklausos rezultatai parodė, kokie nuomonės formuotojai yra populiariausi pagal respondentų atsakymus, o išsiaiškinus, kurie nuomonės formuotojai populiariausi tyrimo dalyvių tarpe, atlikta tų nuomonės formuotojų puslapių analizė socialinio tinklo „Instagram“ paskyrose. Išanalizuota bei aptarta, kokią įtaką tai daro jaunimo madai, kaip socialiniuose tinkluose matoma reklama paveikia jaunimo pasirinkimus, kai šie kuria savo įvaizdį.
Self-awareness is an important aspect of a young person's life. Thanks to the rapidly spreading and popular communication of social networks today, a young person can discover many means of self-realization. One of them is fashion. Fashion is a way for young people to show themselves who they are or what they want to be. Fashion as a phenomenon is quite common, this word can be used to describe endless areas. Thus, in the first part of the work, using the scientific literature, the concept of fashion and how a young person perceives fashion is discussed. The main principles of fashion from the perspective of young people are reviewed and the youth subcultural groups are analyzed and discussed. Applying the scientific literature, the main aspects of youth fashion as a social phenomenon, as well as modern trends in fashion and the meaning of the concept of fashion have been analyzed. The fashion industry is a fairly common phenomenon on social networks. Also, online commerce has become increasingly popular recently. But considering the current period, social networks have become a part of our lives: not only by publicizing photos, but also by communicating with people we have seen for a long time. It is becoming more and more common for a young person to spend a lot of time on social networks, and this affects the prosperity of online stores. Thus, using the information from online sources, the second chapter discusses the development of social networks, clarifies the main trends in social networks and the attitudes of young people towards them. An overview of the trends in opinion formation, marketing and the main means of communication is reviewed. The diversity of social networks and the most important functions and advantages of each social network are discussed. Quantitative research - an online survey - is used to reveal young people's attitudes towards the impact of social networks in the field of fashion communication. During this research, answers about the most popular influencers among the respondents were collected. The results of the survey showed which of the influencers are the most popular according to the respondents 'answers, and after finding out which opinion formers are the most popular among the survey participants, the analysis of those influencers’ profiles was performed on the social network Instagram accounts. This paper examines the influence made to young people by the commercials in social media and how does it affect their choices regarding fashion and style.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108001
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

251
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

201
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.